สพป. พัทลุง เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1012 โรงเรียนบ้านขัน 1 5 2
2 1013 โรงเรียนบ้านควนขนุน 8 46 18
3 1014 โรงเรียนบ้านควนดินแดง 7 18 11
4 1015 โรงเรียนบ้านควนพลี 1 1 1
5 1016 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 4 9 7
6 1017 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 3 7 6
7 1019 โรงเรียนบ้านบ่อทราย 3 26 9
8 1020 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 6 17 11
9 1021 โรงเรียนบ้านลานข่อย 2 20 6
10 1022 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 2 7 4
11 1023 โรงเรียนบ้านสวนโหนด 3 5 3
12 1024 โรงเรียนบ้านสำนักกอ 3 5 4
13 1025 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 3 8 6
14 1026 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด 1 1 1
15 1027 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 4 14 8
16 1028 โรงเรียนบ้านเขาปู่ 3 4 4
17 1029 โรงเรียนบ้านเตง 1 1 1
18 1030 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 2 6 3
19 1031 โรงเรียนบ้านโตน 1 2 2
20 1032 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 2 4 3
21 1033 โรงเรียนบ้านไสกุน 3 9 6
22 1034 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 3 10 6
23 1035 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 3 20 8
24 1036 โรงเรียนวัดควนแพรกหา 4 19 9
25 1037 โรงเรียนวัดควนแร่ 9 31 14
26 1038 โรงเรียนวัดดอนศาลา 1 3 2
27 1039 โรงเรียนวัดตะแพน 3 5 4
28 1040 โรงเรียนวัดตำนาน 1 1 1
29 1041 โรงเรียนวัดทะเลน้อย 6 13 11
30 1042 โรงเรียนวัดบ้านนา 3 10 3
31 1043 โรงเรียนวัดบ้านสวน 1 5 2
32 1044 โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 2 4 4
33 1045 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 8 14 10
34 1046 โรงเรียนวัดประดู่เรียง 1 1 1
35 1047 โรงเรียนวัดร่มเมือง 4 8 7
36 1048 โรงเรียนวัดลานแซะ 2 5 4
37 1049 โรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกุล) 5 16 10
38 1050 โรงเรียนวัดหัวหมอน 6 14 9
39 1051 โรงเรียนวัดอภยาราม 2 2 2
40 1052 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 3 4 3
41 1053 โรงเรียนวัดเกาะยาง 1 2 2
42 1054 โรงเรียนวัดเขาทอง 5 11 9
43 1055 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 1 1 1
44 1056 โรงเรียนวัดแหลมโตนด 4 5 5
45 1057 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 1 1 1
46 1058 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 4 8 6
47 1059 โรงเรียนวัดโงกน้ำ 4 15 9
48 1060 โรงเรียนวัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 1 1 1
49 1061 โรงเรียนวัดไทรงาม 2 8 4
50 1064 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 14 26 23
51 1065 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 2 9 5
52 1066 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 16 42 26
53 1067 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 2 6 4
54 1068 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 1 1 1
55 1069 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง 1 1 1
56 1062 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 1 10 2
57 1073 โรงเรียนเรวดีพัทลุง 3 8 5
58 1018 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) 2 3 3
59 1070 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 4 8 7
60 1071 โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 2 1
61 1072 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 2 4 2
62 1063 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 4 20 7
รวม 206 592 351
943

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]