สพป. ปัตตานี เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 897 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) 1 2 2
2 898 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า 1 1 1
3 899 โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส 2 4 4
4 900 โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ 2 6 3
5 901 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 3 5 4
6 902 โรงเรียนตะบิ้ง 2 6 4
7 903 โรงเรียนบ้านกระจูด 1 3 2
8 904 โรงเรียนบ้านกะรุบี 2 5 4
9 905 โรงเรียนบ้านกะลาพอ 3 4 4
10 906 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 11 19 16
11 907 โรงเรียนบ้านช่องแมว 1 1 1
12 908 โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน 1 1 1
13 909 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 16 34 27
14 910 โรงเรียนบ้านตือเบาะ 2 6 4
15 911 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1 2 2
16 912 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 7 17 12
17 913 โรงเรียนบ้านบน 2 4 3
18 914 โรงเรียนบ้านบาเลาะ 3 8 6
19 915 โรงเรียนบ้านบือจะ 2 6 4
20 916 โรงเรียนบ้านบือเระ 1 2 2
21 917 โรงเรียนบ้านปลักแตน 1 1 1
22 918 โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) 1 3 2
23 919 โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง 1 2 2
24 920 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 4 17 8
25 921 โรงเรียนบ้านมะนังยง 1 1 1
26 922 โรงเรียนบ้านมะแนดาแล 1 6 3
27 923 โรงเรียนบ้านละเวง 4 6 6
28 924 โรงเรียนบ้านลานช้าง 2 3 3
29 925 โรงเรียนบ้านสือดัง 4 9 6
30 926 โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง 1 0 0
31 927 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1 2 2
32 928 โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 2 2 2
33 929 โรงเรียนบ้านโคกนิบง 3 6 5
34 930 โรงเรียนบ้านโตะบาลา 5 13 10
35 931 โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด 3 11 6
36 934 โรงเรียนวัดสารวัน 2 3 3
37 935 โรงเรียนวัดโชติรส 2 4 3
38 936 โรงเรียนวัดโบกขรณี 1 1 1
39 932 โรงเรียนพัฒนศาสตร์ 1 1 1
40 933 โรงเรียนมัสญิดตะลุบัน 5 11 10
41 937 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 4 6 5
42 938 โรงเรียนอิสลามพัฒนปัญญา 1 10 3
43 939 โรงเรียนฮั่วหน่ำมูลนิธิ 3 5 5
44 940 โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านปากน้ำ(พิธานอุทิศ) 1 5 2
45 941 โรงเรียนเทศบาล๖ บ้านบางตาหยาด 1 3 2
รวม 119 267 198
465

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]