สพป. ปัตตานี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 848 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 3 4 4
2 849 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 3 6 5
3 850 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 1 1 1
4 851 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 4 25 10
5 852 โรงเรียนต้นพิกุล 6 33 13
6 853 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 3 13 6
7 854 โรงเรียนบ้านกระหวะ 2 2 2
8 855 โรงเรียนบ้านกระเสาะ 4 4 4
9 856 โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 1 3 2
10 857 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 4 9 7
11 858 โรงเรียนบ้านคลองช้าง(มายอ) 1 3 2
12 859 โรงเรียนบ้านคลองทราย 2 4 4
13 860 โรงเรียนบ้านควนลังงา 3 9 6
14 861 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 2 5 4
15 862 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน 4 7 6
16 863 โรงเรียนบ้านถนน 5 18 9
17 864 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 4 11 7
18 865 โรงเรียนบ้านน้ำใส 6 19 12
19 866 โรงเรียนบ้านบากง 1 3 2
20 867 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 1 5 2
21 868 โรงเรียนบ้านบินยา 5 13 10
22 869 โรงเรียนบ้านบูดน 2 5 4
23 870 โรงเรียนบ้านประจัน 2 4 3
24 871 โรงเรียนบ้านปานัน 1 1 1
25 872 โรงเรียนบ้านปาลัส 1 3 2
26 873 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 8 30 17
27 874 โรงเรียนบ้านยางแดง 1 1 1
28 875 โรงเรียนบ้านระแว้ง 5 18 10
29 876 โรงเรียนบ้านลางสาด 2 5 4
30 877 โรงเรียนบ้านวังกว้าง 4 14 9
31 878 โรงเรียนบ้านศาลาสอง 2 4 3
32 879 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 2 2 2
33 880 โรงเรียนบ้านสามยอด 1 1 1
34 881 โรงเรียนบ้านสิเดะ 5 9 7
35 882 โรงเรียนบ้านเกาะจัน 2 6 4
36 883 โรงเรียนบ้านเกาะตา 2 2 2
37 884 โรงเรียนบ้านเขาวัง 4 9 6
38 885 โรงเรียนบ้านแขนท้าว 2 4 4
39 886 โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 1 1 1
40 887 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 3 13 6
41 888 โรงเรียนบ้านโผงโผง 1 1 1
42 889 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 1 5 2
43 890 โรงเรียนวัดภมรคติวัน 6 8 8
44 891 โรงเรียนวัดมะกรูด 1 10 3
45 892 โรงเรียนวัดสุนทรวารี 1 2 2
46 893 โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา 2 6 4
47 894 โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 1 1 1
48 895 โรงเรียนอนุบาลยะรัง 2 2 2
49 896 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) 9 13 13
50 847 โรงเรียนจิปิภพพิทยา 7 29 12
รวม 146 406 253
659

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]