สพป. ปัตตานี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 795 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 2 2 2
2 796 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 8 35 17
3 797 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 1 3 2
4 798 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 2 21 6
5 799 โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 1 1 1
6 800 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 1 2 1
7 801 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 1 1
8 802 โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 1 6 3
9 803 โรงเรียนบ้านกาฮง 1 5 2
10 804 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1 1 1
11 805 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 6 14 9
12 806 โรงเรียนบ้านคาโต 1 1 1
13 807 โรงเรียนบ้านจะรัง 1 3 2
14 808 โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 1 3 2
15 809 โรงเรียนบ้านดาลอ 1 1 1
16 810 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 2 8 4
17 811 โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 1 2 2
18 812 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 3 11 6
19 813 โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 1 1 1
20 814 โรงเรียนบ้านตูเวาะ 1 3 2
21 815 โรงเรียนบ้านท่ากุน 1 3 2
22 816 โรงเรียนบ้านท่าพง 1 2 2
23 817 โรงเรียนบ้านนอก 1 1 1
24 818 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 2 3 3
25 819 โรงเรียนบ้านบากง 2 4 3
26 820 โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 1 3 2
27 821 โรงเรียนบ้านบางมะรวด 5 9 8
28 822 โรงเรียนบ้านบางราพา 2 4 3
29 823 โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 1 20 5
30 824 โรงเรียนบ้านบือเจาะ 1 2 2
31 825 โรงเรียนบ้านบูดี 12 29 21
32 826 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 4 10 7
33 827 โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 3 7 5
34 828 โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 2 33 9
35 829 โรงเรียนบ้านปุลากง 4 7 6
36 830 โรงเรียนบ้านฝาง 2 4 4
37 831 โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 1 2 2
38 832 โรงเรียนบ้านมะปริง 4 7 6
39 833 โรงเรียนบ้านสายหมอ 1 10 3
40 834 โรงเรียนบ้านหนองแรต 10 16 15
41 835 โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 2 8 5
42 836 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 1 1 1
43 837 โรงเรียนบ้านเฑียรยา 1 2 2
44 838 โรงเรียนบ้านแบรอ 1 8 3
45 839 โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 1 3 2
46 840 โรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" จังหวัดปัตตานี 1 10 3
47 841 โรงเรียนพัฒนศึกษา 1 2 2
48 842 โรงเรียนยะหริ่ง 6 8 8
49 843 โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 1 1 1
50 844 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 3 15 7
51 845 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 24 44 33
52 846 โรงเรียนเมืองปัตตานี 11 23 18
รวม 150 425 260
685

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]