สพป. นราธิวาส เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 693 โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 1 3 1
2 694 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 7 19 13
3 696 โรงเรียนบ้านกรือซอ 3 3 3
4 697 โรงเรียนบ้านกลูบี 2 12 6
5 698 โรงเรียนบ้านกาวะ 2 6 4
6 699 โรงเรียนบ้านกูบู 1 1 1
7 700 โรงเรียนบ้านกูวา 1 1 1
8 701 โรงเรียนบ้านกูวา (แว้ง) 1 3 2
9 702 โรงเรียนบ้านซรายอ 3 25 10
10 703 โรงเรียนบ้านดอเฮะ 1 3 2
11 704 โรงเรียนบ้านตอหลัง 2 4 4
12 705 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 3 14 6
13 706 โรงเรียนบ้านตาบา 5 25 11
14 707 โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา 2 21 6
15 708 โรงเรียนบ้านตือมายู 3 5 5
16 709 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 8 20 13
17 710 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 11 35 18
18 711 โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 1 2 2
19 712 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 1 1 1
20 713 โรงเรียนบ้านบือราแง 1 3 2
21 714 โรงเรียนบ้านบูเกะตา 4 5 5
22 715 โรงเรียนบ้านปะลุกา 1 3 2
23 716 โรงเรียนบ้านปูยู 1 2 2
24 717 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 7 30 16
25 718 โรงเรียนบ้านมูโนะ 6 16 10
26 719 โรงเรียนบ้านยะหอ 1 3 2
27 720 โรงเรียนบ้านละหาน 3 3 3
28 721 โรงเรียนบ้านลาแล 5 10 8
29 722 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 2 6 4
30 723 โรงเรียนบ้านศาลาอูมา 1 10 3
31 724 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 5 12 9
32 725 โรงเรียนบ้านสากอ 5 6 6
33 726 โรงเรียนบ้านสายะ 1 6 3
34 727 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 21 48 36
35 728 โรงเรียนบ้านหัวคลอง 5 9 8
36 729 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 2 13 5
37 730 โรงเรียนบ้านแว้ง 3 10 5
38 731 โรงเรียนบ้านแอแว 1 1 1
39 732 โรงเรียนบ้านโคกตา 2 2 2
40 733 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 3 7 6
41 734 โรงเรียนบ้านโคกยามู 1 1 1
42 735 โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ 2 6 4
43 736 โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 1 10 3
44 737 โรงเรียนรักไทย 8 8 8
45 738 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 3 3 3
46 739 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 2 2 2
47 740 โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 1 10 3
48 741 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 2 2
49 742 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 1 3 2
50 745 โรงเรียนเพลินพิศ 4 13 8
51 695 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 6 11 11
52 744 โรงเรียนเกษมทรัพย์ 7 49 16
53 743 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1 6 2
รวม 176 532 312
844

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]