สพป. นราธิวาส เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 644 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ 8 17 13
2 645 โรงเรียนบ้านกลูบี 1 1 1
3 646 โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี 5 10 8
4 647 โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ 1 1 1
5 648 โรงเรียนบ้านกูยิ (รือเสาะ) 3 6 6
6 649 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 10 22 18
7 650 โรงเรียนบ้านจืองา 1 3 2
8 651 โรงเรียนบ้านซือเลาะ 1 1 1
9 652 โรงเรียนบ้านดาฮง 2 6 4
10 653 โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ 1 3 2
11 654 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 5 8 7
12 655 โรงเรียนบ้านทอน 5 16 9
13 656 โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 1 10 3
14 657 โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ 2 2 2
15 658 โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล 2 4 3
16 659 โรงเรียนบ้านบากง 2 4 3
17 660 โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 4 9 7
18 661 โรงเรียนบ้านบาโงปะแต 1 3 2
19 662 โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ 1 3 2
20 663 โรงเรียนบ้านบือแนปีแย 1 5 2
21 664 โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 1 2 2
22 665 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 16 30 23
23 666 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 2 3 3
24 667 โรงเรียนบ้านยารอ 1 1 1
25 668 โรงเรียนบ้านยือลอ 1 3 2
26 669 โรงเรียนบ้านรามา 2 17 6
27 670 โรงเรียนบ้านละหาน 1 6 3
28 671 โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล 1 10 3
29 672 โรงเรียนบ้านสวนพลู 4 5 5
30 673 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 4 9 7
31 674 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 8 12 12
32 675 โรงเรียนบ้านแคนา 2 6 3
33 676 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ 6 10 8
34 677 โรงเรียนบ้านแยะ 1 3 2
35 678 โรงเรียนบ้านโคกสุมุ 1 3 2
36 679 โรงเรียนบ้านโคกแมแน 1 10 3
37 680 โรงเรียนบ้านไร่พญา 1 3 2
38 681 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์9 2 2 2
39 682 โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ 1 2 1
40 683 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 2 11 4
41 684 โรงเรียนวัดลำภู 2 11 5
42 685 โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 2 4 3
43 686 โรงเรียนวัดโคกโก 4 14 9
44 687 โรงเรียนสว่างวัฒนา 1 5 2
45 688 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 20 39 26
46 691 โรงเรียนเมืองนราธิวาส 2 10 5
47 692 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) 2 2 2
48 689 โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ 9 22 14
49 690 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 1 3 2
รวม 158 392 258
650

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]