สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 584 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 11 74 28
2 585 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 5 12 9
3 586 โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 3 7 6
4 587 โรงเรียนชุมชนใหม่ 3 5 5
5 588 โรงเรียนท่าศาลา 14 48 26
6 589 โรงเรียนบ้านคลองวัง 1 20 6
7 590 โรงเรียนบ้านคลองแคว 2 5 4
8 591 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 6 15 12
9 592 โรงเรียนบ้านทุ่งชน 4 9 7
10 593 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา 2 7 4
11 594 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 4 13 6
12 595 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 5 18 10
13 596 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1 3 2
14 597 โรงเรียนบ้านบางฉาง 11 26 17
15 598 โรงเรียนบ้านประชาอารี 1 1 1
16 599 โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ 2 3 3
17 600 โรงเรียนบ้านปากลง 2 8 4
18 601 โรงเรียนบ้านพังปริง 1 2 2
19 602 โรงเรียนบ้านวังลุง 2 5 4
20 603 โรงเรียนบ้านสระบัว 1 3 2
21 604 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 2 15 6
22 605 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 3 2
23 606 โรงเรียนบ้านหนับเภา 1 10 3
24 607 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 2 2 2
25 608 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 2 4 3
26 609 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1 2 2
27 610 โรงเรียนบ้านเผียน 1 3 2
28 611 โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) 2 2 2
29 612 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 5 19 10
30 613 โรงเรียนบ้านในถุ้ง 4 23 10
31 614 โรงเรียนบ้านในเขียว 1 1 2 2
32 615 โรงเรียนปทุมานุกูล 9 28 17
33 616 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 6 21 12
34 617 โรงเรียนวัดกลาง 3 6 5
35 618 โรงเรียนวัดคงคา 2 4 2
36 619 โรงเรียนวัดคงคาวดี 1 2 2
37 620 โรงเรียนวัดจอมทอง 1 1 1
38 621 โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 2 5 4
39 622 โรงเรียนวัดชลธาราม 5 9 7
40 623 โรงเรียนวัดดอนใคร 1 5 2
41 624 โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 5 5 5
42 625 โรงเรียนวัดทางขึ้น 2 3 3
43 626 โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 1 3 2
44 627 โรงเรียนวัดนากัน 1 3 2
45 628 โรงเรียนวัดนาเหรง 1 2 2
46 629 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 12 31 18
47 630 โรงเรียนวัดพรหมโลก 6 8 7
48 631 โรงเรียนวัดพระเลียบ 7 12 10
49 632 โรงเรียนวัดยางทอง 1 1 1
50 633 โรงเรียนวัดศิลาชลเขต 2 2 2
51 634 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 9 35 18
52 635 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 5 15 10
53 636 โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 1 39 3
54 637 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 9 18 12
55 638 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 7 11 8
56 639 โรงเรียนวัดเทวดาราม 3 3 3
57 640 โรงเรียนวัดโทเอก 3 5 5
58 641 โรงเรียนวัดโยธาธรรม 1 1 1
59 642 โรงเรียนวัดใหม่ 1 6 2
60 643 โรงเรียนเคียงศิริ 3 15 7
61 583 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ 3 14 5
รวม 216 682 380
1062

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]