สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 502 โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 4 62 16
2 503 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 7 15 11
3 504 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 2 4 4
4 505 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 5 6 6
5 506 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 2 2 2
6 507 โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 2 3 3
7 509 โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 1 3 2
8 510 โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 1 5 2
9 511 โรงเรียนทัศนาวลัย 1 5 2
10 513 โรงเรียนบ้านกลอง 2 4 4
11 514 โรงเรียนบ้านกุมแป 12 53 26
12 515 โรงเรียนบ้านขอนหาด 4 9 7
13 516 โรงเรียนบ้านควนชิง 1 1 1
14 517 โรงเรียนบ้านควนมิตร 1 10 3
15 518 โรงเรียนบ้านควนเงิน 3 6 5
16 519 โรงเรียนบ้านชะอวด 13 33 22
17 520 โรงเรียนบ้านดอนทราย 1 3 2
18 521 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 1 8 4
19 522 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 2 6 4
20 523 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1 2 2
21 524 โรงเรียนบ้านนางหลง 2 4 3
22 525 โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 2 4 3
23 526 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 2 10 6
24 527 โรงเรียนบ้านบางน้อย 5 8 7
25 528 โรงเรียนบ้านบางพระ 2 2 2
26 529 โรงเรียนบ้านปากเชียร 6 25 12
27 530 โรงเรียนบ้านลานนา 3 9 5
28 531 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 1 2 2
29 532 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 1 1
30 533 โรงเรียนบ้านห้วยหาร 4 7 6
31 534 โรงเรียนบ้านห้วยโส 1 3 2
32 535 โรงเรียนบ้านอายเลา 6 17 10
33 536 โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 2 2 2
34 537 โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 1 3 2
35 538 โรงเรียนบ้านโคกทราย 1 1 1
36 540 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1 2 2
37 541 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 1 3 2
38 542 โรงเรียนวัดควนชะลิก 1 1 1
39 543 โรงเรียนวัดควนป้อม 1 1 1
40 544 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 1 3 2
41 545 โรงเรียนวัดควนเกย 2 2 2
42 546 โรงเรียนวัดควนใส 1 3 2
43 547 โรงเรียนวัดคันธมาลี 2 6 4
44 548 โรงเรียนวัดจิกพนม 5 49 14
45 549 โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 2 4 3
46 550 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 5 25 10
47 551 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 2 12 5
48 552 โรงเรียนวัดบางคุระ 1 1 1
49 553 โรงเรียนวัดบางทวด 1 3 2
50 554 โรงเรียนวัดบางไทร 3 7 4
51 555 โรงเรียนวัดบ่อล้อ 1 3 2
52 556 โรงเรียนวัดปลายสระ 1 1 1
53 557 โรงเรียนวัดปากควน 2 6 3
54 558 โรงเรียนวัดปากตรง 1 1 1
55 559 โรงเรียนวัดป่าระกำ 1 2 2
56 560 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 1 2 2
57 561 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 3 5 4
58 562 โรงเรียนวัดรักขิตวัน 4 12 7
59 563 โรงเรียนวัดวังฆ้อง 2 2 2
60 564 โรงเรียนวัดวัวหลุง 1 2 2
61 565 โรงเรียนวัดสมควร 1 20 6
62 566 โรงเรียนวัดสระ 1 2 2
63 567 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 3 7 5
64 568 โรงเรียนวัดสามัคยาราม 8 33 18
65 569 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 17 53 28
66 570 โรงเรียนวัดหนองจิก 2 8 4
67 571 โรงเรียนวัดหนา 3 12 7
68 572 โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 4 6 5
69 573 โรงเรียนวัดเกาะจาก 3 5 4
70 574 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 3 5 4
71 575 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 1 1 1
72 576 โรงเรียนวัดโคกทราง 1 2 2
73 577 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 3 5 5
74 578 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 1 2 2
75 579 โรงเรียนวัดไม้เสียบ 4 47 14
76 580 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 12 28 19
77 581 โรงเรียนเขาพระทอง 5 9 8
78 501 โรงเรียนกุลวดีศึกษา 1 3 2
79 508 โรงเรียนดรุณศึกษา ๒ 1 1 1
80 512 โรงเรียนบำรุงวิทยา 1 1 1
81 539 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1 2 2
82 582 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 1 1 1
รวม 228 749 414
1163

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]