สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 418 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 7 23 14
2 419 โรงเรียนฉวาง 3 3 3
3 420 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 6 21 11
4 421 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 1 2 2
5 422 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 2 6 4
6 423 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ 1 2 2
7 424 โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 5 8 6
8 425 โรงเรียนตันติวัตร 3 3 3
9 426 โรงเรียนบ้านก่องาม 1 3 2
10 427 โรงเรียนบ้านคลองงา 1 10 3
11 428 โรงเรียนบ้านคลองจัง 1 3 2
12 429 โรงเรียนบ้านคลองตูก 1 1 1
13 430 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 4 12 7
14 431 โรงเรียนบ้านควนประ 1 2 2
15 432 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 2 6 4
16 433 โรงเรียนบ้านควนลำภู 1 20 5
17 434 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1 1 1
18 435 โรงเรียนบ้านจำปา 1 3 2
19 436 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 2 2 2
20 437 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 1 1 1
21 438 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 13 99 32
22 439 โรงเรียนบ้านนา 3 3 3
23 440 โรงเรียนบ้านนาพา 2 5 4
24 441 โรงเรียนบ้านนาเส 1 1 1
25 442 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 2 2 2
26 443 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 3 5 5
27 444 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 4 24 9
28 445 โรงเรียนบ้านบนควน 3 3 3
29 446 โรงเรียนบ้านบางตะเภา 5 17 10
30 447 โรงเรียนบ้านบ่อปลา 2 9 5
31 448 โรงเรียนบ้านบ่อมอง 1 3 2
32 449 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1 5 2
33 450 โรงเรียนบ้านปากแพรก 1 1 1
34 451 โรงเรียนบ้านวังยวน 3 3 3
35 452 โรงเรียนบ้านวังยาว 1 1 1
36 453 โรงเรียนบ้านวังหิน 2 2 2
37 454 โรงเรียนบ้านวังเต่า 1 1 1
38 455 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 2 5 4
39 456 โรงเรียนบ้านสวน 1 5 2
40 457 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 7 18 13
41 458 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 2 7 4
42 459 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 4 11 7
43 460 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 1 2 2
44 461 โรงเรียนบ้านไทรงาม 4 17 8
45 462 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 1 2 2
46 463 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 1 3 2
47 464 โรงเรียนบ้านไสส้าน 1 1 1
48 465 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 3 14 6
49 466 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 4 21 9
50 467 โรงเรียนวัดกะเปียด 3 14 7
51 468 โรงเรียนวัดกะโสม 1 1 1
52 469 โรงเรียนวัดก้างปลา 1 40 8
53 470 โรงเรียนวัดขนาน 1 2 2
54 471 โรงเรียนวัดควนยูง 1 3 2
55 472 โรงเรียนวัดควนสูง 1 8 3
56 473 โรงเรียนวัดจันดี 17 45 29
57 474 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 2 4 4
58 475 โรงเรียนวัดท่ายาง 4 5 5
59 476 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 2 6 4
60 477 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 7 28 13
61 478 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 2 2 2
62 479 โรงเรียนวัดลำนาว 7 19 11
63 480 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 11 28 19
64 481 โรงเรียนวัดวังหิน 2 3 3
65 482 โรงเรียนวัดสวนขัน 1 2 2
66 483 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 14 87 38
67 484 โรงเรียนวัดหน้าเขา 3 15 7
68 485 โรงเรียนวัดหาดสูง 1 1 1
69 486 โรงเรียนวัดเกาะสระ 1 3 2
70 487 โรงเรียนวัดเขาโร 3 9 6
71 488 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 2 6 4
72 489 โรงเรียนวัดโคกหาด 1 1 1
73 490 โรงเรียนวัดไม้เรียง 4 19 9
74 491 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ 1 2 2
75 492 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 1 1 1
76 493 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 11 63 28
77 494 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 3 14 7
78 495 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 2 6 4
79 496 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 2 5 4
80 499 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 5 2
81 500 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา 1 1 1
82 417 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 1 2 2
83 497 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 1 2 2
84 498 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 1 15 4
รวม 241 889 463
1352

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]