สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 361 โรงเรียนชุมชนวัดหมน 5 13 8
2 362 โรงเรียนบ้านคลองดิน 1 1 1
3 363 โรงเรียนบ้านคันธง 1 1 1
4 364 โรงเรียนบ้านตลาด 1 1 1
5 365 โรงเรียนบ้านทวดทอง 13 35 20
6 366 โรงเรียนบ้านทวดเหนือ 1 2 2
7 367 โรงเรียนบ้านนาเคียน 5 11 9
8 368 โรงเรียนบ้านบางกระบือ 5 14 8
9 369 โรงเรียนบ้านบางเตย 3 6 5
10 370 โรงเรียนบ้านปากพญา 2 3 3
11 371 โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง 1 3 2
12 372 โรงเรียนบ้านร่อน 1 3 2
13 373 โรงเรียนบ้านสันยูง 1 1 1
14 374 โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ 4 23 8
15 375 โรงเรียนบ้านหนองหนอน 1 1 1
16 376 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 9 24 15
17 377 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 1 5 2
18 378 โรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา) 6 9 8
19 379 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ 4 14 9
20 380 โรงเรียนวัดจันทร์ 1 3 2
21 381 โรงเรียนวัดดอนตรอ 2 2 2
22 382 โรงเรียนวัดดอนยาง 2 6 4
23 383 โรงเรียนวัดทางพูน 2 2 2
24 384 โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ 1 6 3
25 385 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 5 46 13
26 386 โรงเรียนวัดท่าช้าง 2 13 5
27 387 โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 1 1 1
28 388 โรงเรียนวัดนาวง 1 2 2
29 389 โรงเรียนวัดบางตะพาน 1 1 1
30 390 โรงเรียนวัดบางใหญ่ 4 21 9
31 391 โรงเรียนวัดพระพรหม 1 3 2
32 392 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 32 95 59
33 393 โรงเรียนวัดพระเพรง 2 2 2
34 394 โรงเรียนวัดพังยอม 1 20 6
35 395 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 7 12 11
36 396 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 5 15 10
37 397 โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น 2 6 4
38 398 โรงเรียนวัดมุขธารา 3 7 4
39 399 โรงเรียนวัดวนาราม 1 3 2
40 400 โรงเรียนวัดสมอ 1 3 2
41 401 โรงเรียนวัดสระไคร 1 1 1
42 402 โรงเรียนวัดสวนพล 1 1 1
43 403 โรงเรียนวัดหนองบัว 1 1 1
44 404 โรงเรียนวัดห้วยพระ 1 1 1
45 405 โรงเรียนวัดเชิงแตระ 3 5 4
46 406 โรงเรียนวัดแพร่ 2 3 3
47 407 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 2 4 3
48 408 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 2 1
49 409 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 4 26 10
50 410 โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 2 7 5
51 413 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 33 60 50
52 416 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 4 5 5
53 411 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 3 8 5
54 412 โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 2 2
55 414 โรงเรียนเกตุชาติศึกษา 2 3 3
56 415 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 1 37 3
รวม 204 605 350
955

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]