สพป. ตรัง เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 289 โรงเรียนกมลศรี 3 7 4
2 291 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 10 28 16
3 293 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 2 2
4 294 โรงเรียนบ้านคลองมวน 16 49 29
5 295 โรงเรียนบ้านคลองโตน 2 8 5
6 296 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 1 3 2
7 297 โรงเรียนบ้านควนพญา 4 24 9
8 298 โรงเรียนบ้านควนอารี 2 4 3
9 299 โรงเรียนบ้านควนเลียบ 1 10 3
10 300 โรงเรียนบ้านจิจิก 2 7 4
11 301 โรงเรียนบ้านดุหุน 1 3 2
12 302 โรงเรียนบ้านต้นปรง 9 14 12
13 303 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 2 19 7
14 304 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 1 5 2
15 305 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 4 4 4
16 306 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 1 5 2
17 307 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 1 1 1
18 308 โรงเรียนบ้านนาเกลือ 6 11 9
19 309 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 2 2 2
20 310 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 1 3 2
21 311 โรงเรียนบ้านบางพระ 4 6 6
22 312 โรงเรียนบ้านบางสัก 4 8 7
23 313 โรงเรียนบ้านบางเป้า 5 11 10
24 314 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 1 2 2
25 315 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 3 5 4
26 316 โรงเรียนบ้านป่ากอ 1 1 1
27 317 โรงเรียนบ้านพรุจูด 1 1 1
28 318 โรงเรียนบ้านลำช้าง 3 9 5
29 319 โรงเรียนบ้านลำภูรา 3 44 11
30 320 โรงเรียนบ้านวังหลาม 1 10 3
31 321 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 10 59 22
32 322 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 2 3 3
33 323 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 4 18 9
34 324 โรงเรียนบ้านหนองหมอ 5 8 8
35 325 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 3 2
36 326 โรงเรียนบ้านหลังเขา 5 10 7
37 327 โรงเรียนบ้านหัวหิน 1 2 2
38 328 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น 2 20 6
39 329 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 8 12 10
40 330 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 1 8 3
41 331 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1 3 2
42 332 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 1 2 2
43 333 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 3 22 8
44 334 โรงเรียนบ้านแหลมไทร 2 4 3
45 335 โรงเรียนบ้านโคกยาง 3 9 5
46 336 โรงเรียนบ้านโตน 1 3 2
47 337 โรงเรียนบ้านในปง 2 6 4
48 338 โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 2 2
49 339 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 1 1 1
50 341 โรงเรียนวัดควนเมา 8 33 17
51 342 โรงเรียนวัดควนไทร 1 2 2
52 343 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 4 43 11
53 344 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ 1 2 2
54 345 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 2 3 3
55 346 โรงเรียนวัดบางดี 4 8 7
56 347 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 2 7 4
57 348 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 5 53 15
58 349 โรงเรียนวัดเขา 2 4 3
59 350 โรงเรียนวัดเขาพระ 4 6 5
60 351 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 2 2 2
61 352 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 9 17 15
62 353 โรงเรียนวัดโคกเลียบ 3 9 6
63 354 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1 1 1
64 357 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 7 26 13
65 360 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) 1 2 2
66 290 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 5 8 7
67 292 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 7 30 13
68 340 โรงเรียนประชาวิทยา 3 18 8
69 355 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 5 15 10
70 356 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ 1 1 1
71 358 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 4 15 5
72 359 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 3 2
รวม 232 809 425
1234

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]