สพป. ตรัง เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 218 โรงเรียนดรุโณทัย 3 12 4
2 219 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1 2 2
3 220 โรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา 1 2 1
4 221 โรงเรียนทุ่งยาววิทยา 2 15 4
5 223 โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน 1 3 2
6 224 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 8 15 12
7 225 โรงเรียนบ้านควนปริง 5 17 9
8 226 โรงเรียนบ้านควนยาง 1 3 2
9 227 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 1 2 2
10 228 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 4 9 7
11 229 โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ 1 1 1
12 230 โรงเรียนบ้านช่อง 1 3 2
13 231 โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 1 6 3
14 232 โรงเรียนบ้านทุ่งนา (เมือง) 2 6 4
15 233 โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 1 3 2
16 234 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 3 16 8
17 235 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 2 6 4
18 236 โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 1 3 2
19 237 โรงเรียนบ้านนาป้อ 2 2 2
20 238 โรงเรียนบ้านนายายหม่อม 1 2 2
21 239 โรงเรียนบ้านนาโตง 1 1 1
22 240 โรงเรียนบ้านบางยาง 1 6 3
23 241 โรงเรียนบ้านปะเหลียน 2 4 3
24 242 โรงเรียนบ้านปากปรน 2 5 4
25 243 โรงเรียนบ้านยวนโปะ 4 11 6
26 244 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 4 49 15
27 245 โรงเรียนบ้านลำพิกุล 4 9 8
28 246 โรงเรียนบ้านลิพัง 4 11 7
29 247 โรงเรียนบ้านสามแยก 1 1 1
30 248 โรงเรียนบ้านหนองชวด 1 1 1
31 249 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1 3 2
32 250 โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 1 2 2
33 251 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 1 3 2
34 252 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1 1 1
35 253 โรงเรียนบ้านหาดเลา 1 1 1
36 254 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 1 3 2
37 255 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1 3 2
38 256 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 2 4 4
39 257 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 1 2 2
40 258 โรงเรียนบ้านแหลม 1 1 1
41 259 โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 2 2 2
42 260 โรงเรียนบ้านในควน 1 3 2
43 261 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 2 1
44 262 โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 3 2
45 263 โรงเรียนพรศิริกุล 12 28 19
46 264 โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา 1 5 2
47 265 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 7 13 9
48 266 โรงเรียนวัดควนวิไล 1 1 1
49 267 โรงเรียนวัดควนสีนวล 9 25 17
50 268 โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 2 3 3
51 269 โรงเรียนวัดธรรมาราม 6 10 8
52 270 โรงเรียนวัดนานอน 11 25 18
53 271 โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 1 1 1
54 272 โรงเรียนวัดนิคมประทีป 1 3 2
55 273 โรงเรียนวัดหนองสมาน 3 8 6
56 274 โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 5 19 10
57 275 โรงเรียนวัดแจ้ง 1 1 1
58 276 โรงเรียนวัดโหละคล้า 4 11 5
59 277 โรงเรียนวัดไทรงาม 1 10 3
60 278 โรงเรียนวัดไทรทอง 2 8 4
61 279 โรงเรียนหาดทรายทอง 3 9 6
62 280 โรงเรียนอนุบาลตรัง 11 20 15
63 281 โรงเรียนอัมพวันวิทยา 1 6 2
64 282 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 17 72 33
65 283 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) 2 11 4
66 284 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 2 4 3
67 285 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 1 10 3
68 286 โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 2 23 8
69 287 โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย 1 1 1
70 288 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 3 4 4
71 222 โรงเรียนบูรณะรำลึก 5 8 6
รวม 197 598 344
942

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]