สพป. ชุมพร เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 157 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 6 27 12
2 158 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 13 30 19
3 159 โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 2 2 2
4 160 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 4 4 4
5 161 โรงเรียนชุมชนสวี 1 2 2
6 162 โรงเรียนบ้านคลองน้อย 7 9 8
7 163 โรงเรียนบ้านคลองสง 3 3 3
8 164 โรงเรียนบ้านคลองเหนก 4 5 5
9 165 โรงเรียนบ้านดวด 3 6 6
10 166 โรงเรียนบ้านดอนแค 3 4 4
11 167 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1 1 1
12 168 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 6 18 13
13 169 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 2 10 4
14 170 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 4 8 6
15 171 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 3 12 7
16 172 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 4 28 11
17 173 โรงเรียนบ้านบางหยี 5 23 10
18 174 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน"ประชานุเคราะห์" 1 3 2
19 175 โรงเรียนบ้านพังเหา 2 4 3
20 176 โรงเรียนบ้านวังปลา 2 11 4
21 177 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 4 15 8
22 178 โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 1 3 1
23 179 โรงเรียนบ้านหนองปลา 3 7 5
24 180 โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) 1 3 2
25 181 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 4 12 8
26 182 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 5 15 10
27 183 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 2 10 4
28 184 โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 1 1 1
29 185 โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง 1 20 5
30 186 โรงเรียนบ้านเขาค่าย 3 24 8
31 187 โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 1 3 2
32 188 โรงเรียนบ้านเขาตากุน 1 3 2
33 189 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 2 7 4
34 190 โรงเรียนบ้านเขาล้าน 3 7 5
35 191 โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 1 1 1
36 192 โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 1 3 2
37 193 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 4 17 9
38 194 โรงเรียนบ้านในกริม 3 3 3
39 195 โรงเรียนบ้านในหุบ 4 11 8
40 196 โรงเรียนบ้านในเหมือง 1 1 1
41 197 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 3 12 6
42 198 โรงเรียนประชาเอื้ออารี 2 5 4
43 199 โรงเรียนพัฒนศึกษา 7 9 9
44 201 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 9 38 20
45 202 โรงเรียนวัดจันทราวาส 1 2 2
46 203 โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 4 9 7
47 204 โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน 2 4 4
48 205 โรงเรียนวัดประสาทนิกร 29 85 50
49 206 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 4 32 13
50 207 โรงเรียนวัดพะงุ้น 3 3 3
51 208 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 2 2 2
52 209 โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 1 2 2
53 210 โรงเรียนวัดสว่างมนัส 3 53 13
54 211 โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 1 1 1
55 212 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 8 18 13
56 213 โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 1 3 2
57 215 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 15 46 27
58 216 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 3 6 5
59 200 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 3 5 4
60 214 โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 4 4 4
61 217 โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร 2 11 4
รวม 229 726 410
1136

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]