สพป. ชุมพร เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 086 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 6 18 12
2 087 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 2 5 4
3 088 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 2 3 3
4 089 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 1 6 3
5 090 โรงเรียนชุมชนประชานิคม 4 27 11
6 091 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 3 6 5
7 093 โรงเรียนบ้านกลาง 5 17 9
8 094 โรงเรียนบ้านคอกม้า 1 3 2
9 095 โรงเรียนบ้านคอสน 1 2 2
10 096 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 5 10 8
11 097 โรงเรียนบ้านงาช้าง 3 5 5
12 098 โรงเรียนบ้านจันทึง 10 38 18
13 099 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 1 10 3
14 100 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 2 7 4
15 101 โรงเรียนบ้านทรายขาว 6 26 12
16 102 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 1 3 2
17 103 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 1 2 2
18 104 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 6 34 14
19 105 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 2 4 3
20 106 โรงเรียนบ้านนาแซะ 3 4 4
21 107 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1 3 2
22 108 โรงเรียนบ้านบางคอย 3 5 4
23 109 โรงเรียนบ้านบางจาก 6 9 8
24 110 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 16 74 32
25 111 โรงเรียนบ้านบึงลัด 4 5 5
26 112 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 2 11 5
27 113 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 1 3 2
28 114 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 8 38 19
29 115 โรงเรียนบ้านละมุ 4 7 6
30 116 โรงเรียนบ้านวังช้าง 1 3 2
31 117 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 4 6 6
32 118 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1 2 1
33 119 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 1 6 3
34 120 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 2 3 3
35 121 โรงเรียนบ้านหาดใน 5 7 6
36 122 โรงเรียนบ้านหินแก้ว 1 2 2
37 123 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 1 3 2
38 124 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 1 3 2
39 125 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 1 2 2
40 126 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1 3 2
41 127 โรงเรียนบ้านเนินทอง 11 28 16
42 128 โรงเรียนประชานิคม 2 2 8 4
43 129 โรงเรียนประชานิคม 4 6 14 10
44 132 โรงเรียนวัดขุนกระทิง 3 6 6
45 133 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 2 4 3
46 134 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 2 4 3
47 135 โรงเรียนวัดดอนรวบ 1 10 3
48 136 โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 2 2
49 137 โรงเรียนวัดน้อมถวาย 2 2 2
50 138 โรงเรียนวัดบางลึก 1 2 2
51 139 โรงเรียนวัดบางแหวน 2 7 5
52 140 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 3 22 8
53 141 โรงเรียนวัดวังไผ่ 1 1 1
54 142 โรงเรียนวัดหัวกรูด 3 9 5
55 143 โรงเรียนวัดหูรอ 2 5 4
56 144 โรงเรียนวัดเชิงกระ 1 1 1
57 146 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 24 87 45
58 147 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 4 30 11
59 148 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 1 40 8
60 150 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 1 1
61 151 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 6 62 18
62 152 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 6 8 7
63 153 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 1 1 1
64 154 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 3 15 7
65 155 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 7 50 17
66 156 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 8 8 8
67 092 โรงเรียนนิรมลชุมพร 2 2 2
68 130 โรงเรียนมันตานุสรณ์ 1 2 2
69 145 โรงเรียนสหศึกษา 2 3 2
70 149 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย 3 7 6
71 131 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 1 3 2
รวม 242 869 452
1321

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]