สพป. กระบี่

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคลองพน 1 1 1
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 6 14 8
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 4 15 6
4 004 โรงเรียนบ้านกอตง 2 6 4
5 005 โรงเรียนบ้านคลองนิน 1 2 2
6 006 โรงเรียนบ้านคลองยวน 3 8 5
7 007 โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 2 4 3
8 008 โรงเรียนบ้านคลองยาง 1 1 1
9 009 โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 1 2 2
10 010 โรงเรียนบ้านคลองหมาก 1 2 2
11 011 โรงเรียนบ้านคลองหิน 2 3 3
12 012 โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองพน) 2 6 3
13 013 โรงเรียนบ้านคลองไคร 3 6 5
14 014 โรงเรียนบ้านควนต่อ 2 13 5
15 015 โรงเรียนบ้านควนม่วง 3 5 4
16 016 โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ 1 1 1
17 017 โรงเรียนบ้านควนแดง 3 12 5
18 018 โรงเรียนบ้านดินนา 1 3 2
19 019 โรงเรียนบ้านดินแดง 2 3 3
20 020 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 1 1
21 021 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 10 37 18
22 022 โรงเรียนบ้านทรายขาว 4 10 7
23 023 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 4 9 6
24 024 โรงเรียนบ้านทับปริก 2 5 4
25 025 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 2 10 5
26 026 โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 1 5 2
27 027 โรงเรียนบ้านทุ่งสูง 1 3 2
28 028 โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 1 10 3
29 029 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 2 12 5
30 030 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง 2 2 2
31 031 โรงเรียนบ้านนาปง 3 9 5
32 032 โรงเรียนบ้านนาวง 1 3 2
33 033 โรงเรียนบ้านนาออก 1 2 2
34 034 โรงเรียนบ้านนาเทา 1 3 2
35 035 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1 1 1
36 036 โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง 2 17 6
37 037 โรงเรียนบ้านบากัน 2 6 3
38 038 โรงเรียนบ้านบางคราม 2 6 3
39 039 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 2 2 2
40 040 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 4 6 6
41 041 โรงเรียนบ้านบางเหียน 6 14 10
42 042 โรงเรียนบ้านพระแอะ 1 1 1
43 043 โรงเรียนบ้านพรุดินนา 1 10 3
44 044 โรงเรียนบ้านย่านอุดม 3 9 6
45 045 โรงเรียนบ้านร่าปู 2 4 4
46 046 โรงเรียนบ้านลิกี 1 3 2
47 047 โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง 1 1 1
48 048 โรงเรียนบ้านหนองจูด 5 9 8
49 049 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 10 3
50 050 โรงเรียนบ้านหลังสอด 4 9 8
51 051 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 4 9 7
52 052 โรงเรียนบ้านห้วยสาร 3 8 6
53 053 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 3 9 6
54 054 โรงเรียนบ้านเกาะจำ 2 4 3
55 055 โรงเรียนบ้านเขาดิน 2 6 4
56 056 โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ 2 6 4
57 057 โรงเรียนบ้านเขาฝาก 4 4 4
58 058 โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า 3 7 5
59 059 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 2 4 3
60 060 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 1 2 1
61 061 โรงเรียนบ้านแหลมสัก 1 2 2
62 062 โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ 1 1 1
63 063 โรงเรียนบ้านโคกหาร 3 73 18
64 064 โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 1 3 2
65 065 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1 1 1
66 066 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 12 24 18
67 067 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 4 15 9
68 068 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 6 18 12
69 069 โรงเรียนวัดบางเหลียว 2 11 4
70 070 โรงเรียนวัดพรุเตียว 1 1 1
71 071 โรงเรียนวัดเขาต่อ 2 9 4
72 072 โรงเรียนวัดโคกยาง 2 2 2
73 073 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 3 4 4
74 074 โรงเรียนวิทยาประชาคม 3 10 7
75 076 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 5 25 11
76 079 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 5 14 9
77 083 โรงเรียนอุตรกิจ 7 30 14
78 084 โรงเรียนอ่าวลึก 1 3 2
79 075 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 15 32 20
80 077 โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 1 1
81 078 โรงเรียนอนุบาลคณาพร 3 3 3
82 080 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมกระบี่ 1 3 1
83 081 โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 2 2
84 082 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 3 5 4
85 085 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 2 2
รวม 226 689 395
1084

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]