งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 5 ชั้น 2 ห้อง 524 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 5 ชั้น 2 ห้อง 524 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 5 ชั้น 2 ห้อง 522 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 5 ชั้น 3 ห้อง 534 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 5 ชั้น 3 ห้อง 534 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
6 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” ห้องสมุด 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
7 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
8 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
9 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 3 ชั้น 2 ห้อง 321 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
10 814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 3 ชั้น 2 ห้อง 321 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 5 ชั้น 3 ห้อง 532 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]