งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) เวทีอาคารศรีธรรมาโศกราช 6 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.00-08.30 น.
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) เวทีอาคารศรีธรรมาโศกราช 7 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.00-08.30 น.
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) เวทีอาคารศรีธรรมาโศกราช 8 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.00-08.30 น.
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) เวทีอาคารเอนกประสงค์ 8 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.00-08.30 น.
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) เวทีอาคารศรีวิชัย 6 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.00-08.30 น.
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) เวทีอาคารศรีวิชัย 7 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.00-08.30 น.
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) เวทีอาคารเอนกประสงค์ 6 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.00-08.30 น.
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) เวทีอาคารเอนกประสงค์ 7 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.00-08.30 น.
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) เวทีหลังคาโดม 6 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.00-08.30 น.
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) เวทีอาคารศรีวิชัย 8 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.00-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]