งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 821 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 831 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 822-823 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 826 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 836 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 834-835 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 834-835 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 822-823 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคารอเนกประสงค์/ลานร่มเย็น ชั้น 1 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคารอเนกประสงค์/ลานร่มเย็น ชั้น 1 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
11 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคารอเนกประสงค์/ลานร่มเย็น ชั้น 1 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 825-826 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคารอเนกประสงค์/ลานร่มเย็น ชั้น 1 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคารอเนกประสงค์/ลานร่มเย็น ชั้น 1 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคารอเนกประสงค์/ลานร่มเย็น ชั้น 1 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]