งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารโรงยิม RS (สนามฟุตซอล) 7 ม.ค. 2563 09.00 - 17.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.30 น.
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารโรงยิม RS (สนามฟุตซอล) 8 ม.ค. 2563 09.00 - 17.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.30 น.
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารอเนกประสงค์ 6 ม.ค. 2563 09.00 - 17.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.30 น.
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารอเนกประสงค์ 7 ม.ค. 2563 09.00 - 17.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.30 น.
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารโรงยิม RS (สนามฟุตซอล) 6 ม.ค. 2563 09.00 - 11.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.30 น.
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารอเนกประสงค์ 8 ม.ค. 2563 09.00 - 11.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.30 น.
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ราชพฤกษ์ 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.30 น.
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ราชพฤกษ์ 7 ม.ค. 2563 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 11.00-12.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]