งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม (เก็บตัว/นั่งพัก ห้อง 112,113,212,213) 6 ม.ค. 2563 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม (เก็บตัว/นั่งพัก ห้อง 112,113,212,213) 7 ม.ค. 2563 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม (เก็บตัว/นั่งพัก ห้อง 112,113,212,213) 8 ม.ค. 2563 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321(ลำดับที่1-5),322(ลำดับที่6-10),323(ลำดับที่11-15),326(ลำดับที่16-20),327(ลำดับที่21-25),328(ลำดับที่26-30) 6 ม.ค. 2563
ลำดับที่ 1 - 30
09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321(ลำดับที่1-5),322(ลำดับที่6-10),323(ลำดับที่11-15),326(ลำดับที่16-20),327(ลำดับที่21-25),328(ลำดับที่26-30) 7 ม.ค. 2563
ลำดับที่ 1 - 30
09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321(ลำดับที่1-5),322(ลำดับที่6-10),323(ลำดับที่11-15),326(ลำดับที่16-20),327(ลำดับที่21-25),328(ลำดับที่26-30) 8 ม.ค. 2563
ลำดับที่ 1 - 30
09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 (เก็บตัว/นั่งพัก ห้อง422,423,424) 6 ม.ค. 2563 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 (เก็บตัว/นั่งพัก ห้อง422,423,424) 8 ม.ค. 2563 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนปทุมานุกูล 6 ม.ค. 2563
7 ม.ค. 2563
09.00-16.00 มีเต็นท์เก็บตัววางอุปกรณ์ 3 เต้นท์ / รายงานตัวในวันที่แข่งขัน เวลา 07.30-08.30 น. /วันที่ 6 มกราคม 2563 ทีมที่ 1-11 /วันที่ 7 มกราคม 2563 ทีมที่ 12-22
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 ศาลาประชาคมอำเภอท่าศาลา 6 ม.ค. 2563 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดชลธาราม อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดชลธาราม ห้อง อาคารอเนกประสงค์ (เก็บตัว/นั่งพัก ห้องเรียนอาคาร1ชั้น1(4ห้อง)) 6 ม.ค. 2563 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดชลธาราม อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดชลธาราม ห้อง อาคารอเนกประสงค์ (เก็บตัว/นั่งพัก ห้องเรียนอาคาร1ชั้น1(4ห้อง)) 7 ม.ค. 2563 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดชลธาราม อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดชลธาราม ห้อง อาคารอเนกประสงค์ (เก็บตัว/นั่งพัก ห้องเรียนอาคาร1ชั้น1(4ห้อง)) 8 ม.ค. 2563 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 446 (เก็บตัว/นั่งพัก 441,442,443,444,445) 6 ม.ค. 2563 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 446 (เก็บตัว/นั่งพัก 441,442,443,444,445) 7 ม.ค. 2563 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 446 (เก็บตัว/นั่งพัก 441,442,443,444,445) 8 ม.ค. 2563 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 (เก็บตัว/นั่งพัก ห้อง432,433,434,435) 6 ม.ค. 2563 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 (เก็บตัว/นั่งพัก ห้อง432,433,434,435) 8 ม.ค. 2563 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]