งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ห้องประชุมสำเพ็ง 6 ม.ค. 2563 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น.
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ห้องประชุมสำเพ็ง 7 ม.ค. 2563 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น.
3 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 5 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 5 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 5 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
8 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ใต้อาคารอินทรชิต 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น.
9 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ใต้อาคารอินทรชิต 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น.
10 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม อาคารเอนกประสงค์ 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น.
11 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม อาคารเอนกประสงค์ 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น.
12 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม อาคารอินทรชิต ชั้น 2 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น.
13 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม อาคารอินทรชิต ชั้น 2 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น.
14 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ใต้อาคารอินทรชิต 8 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น.
15 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม อาคารเอนกประสงค์ 8 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]