งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคาร 7 (อาคารวัฒนานุสรณ์) ชั้น 2 ห้อง 7202 6 ม.ค. 2563 09.00-11.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.40 น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคาร 7 (อาคารวัฒนานุสรณ์) ชั้น 2 ห้อง 7202 6 ม.ค. 2563 13.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00-12.40 น.
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคาร 7 (อาคารวัฒนานุสรณ์) ชั้น 2 ห้อง 7202 7 ม.ค. 2563 09.00-11.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.40 น.
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชะอวด โรงฝึกงาน 6 ม.ค. 2563 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.40 น.
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชะอวด โรงฝึกงาน 7 ม.ค. 2563 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.40 น.
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) 6 ม.ค. 2563 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.40 น.
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) 7 ม.ค. 2563 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.40 น.
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ห้อง สมุดอิเล็กทรอนิกส์ 6 ม.ค. 2563 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.40 น.
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ห้อง สมุดอิเล็กทรอนิกส์ 7 ม.ค. 2563 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.40 น.
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคาร 7 (อาคารวัฒนานุสรณ์) ชั้น 3 ห้อง 7306 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.40 น.
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคาร 7 (อาคารวัฒนานุสรณ์) ชั้น 3 ห้อง 7306 6 ม.ค. 2563 13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00 - 12.40 น.
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคาร 7 (อาคารวัฒนานุสรณ์) ชั้น 3 ห้อง 7306 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.40 น.
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคาร 7 (อาคารวัฒนานุสรณ์) ชั้น 4 ห้อง 7406 6 ม.ค. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.40 น.
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคาร 7 (อาคารวัฒนานุสรณ์) ชั้น 4 ห้อง 7406 7 ม.ค. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.40 น.
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคาร 7 (อาคารวัฒนานุสรณ์) ชั้น 3 ห้อง 7303 6 ม.ค. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.40 น.
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคาร 7 (อาคารวัฒนานุสรณ์) ชั้น 3 ห้อง 7303 7 ม.ค. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.40 น.
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคาร 7 (อาคารวัฒนานุสรณ์) ชั้น 3 ห้อง 7301 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.40 น.
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคาร 7 (อาคารวัฒนานุสรณ์) ชั้น 3 ห้อง 7301 6 ม.ค. 2563 13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 12.00 - 12.40 น.
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคาร 7 (อาคารวัฒนานุสรณ์) ชั้น 3 ห้อง 7301 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.40 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]