งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ใต้อาคาร 4 6 ม.ค. 2563 09.00-13.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.30 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ใต้อาคาร 4 7 ม.ค. 2563 09.00-13.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.30 น.
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ใต้อาคาร 4 8 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.30 น.
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 8 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.30 น.
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ห้อง 421,423,424,425,426,427 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.30 น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ห้อง 421,423,424,425,426,427 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.30 น.
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา หอประชุม 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.30 น.
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา หอประชุม 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.30 น.
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา หอประชุม 8 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.30 น.
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา เต็นท์บริเวณหน้าเสาธง 8 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.30 น.
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา เต็นท์บริเวณหน้าเสาธง 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.30 น.
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา เต็นท์บริเวณหน้าเสาธง 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.30 น.
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.30 น.
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.30 น.
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา เต็นท์บริเวณหน้าเสาธง 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.30 น.
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา เต็นท์บริเวณหน้าเสาธง 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.30 น.
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา เต็นท์บริเวณหน้าเสาธง 8 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.30 น.
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา เต็นท์บริเวณหน้าเสาธง 8 ม.ค. 2563 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]