งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล ชั้น 1 ห้อง ET 1 6 ม.ค. 2563 09.30-11.30 07.00-8.30น.ลงทะเบียน/08.30น.ผู้เข้าแข่งขันเข้าประจำห้องและลงโปรแกรม/09.30น.เริ่มการแข่งขัน *ระบบปฏิบัติการ* all in one/window 10 pro/64 bit/office 2016/ram 4 gb./core i3/hdd 1 tb.
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไทยบุรี ชั้น 1 ห้อง ลาน 8 ม.ค. 2563 09.30-12.30 07.00-8.30น.ลงทะเบียน/08.30น.ผู้เข้าแข่งขันเข้าประจำห้อง/09.30น.เริ่มการแข่งขัน
3 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล ชั้น 1 ห้อง ET 3 6 ม.ค. 2563 09.30-12.30 07.00-8.30น.ลงทะเบียน/08.30น.ผู้เข้าแข่งขันเข้าประจำห้องและลงโปรแกรม/09.30น.เริ่มการแข่งขัน *ระบบปฏิบัติการ* all in one/window 10 pro/64 bit/office 2016/ram 4 gb./core i3/hdd 1 tb
4 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล ชั้น 1 ห้อง ET 3 6 ม.ค. 2563 13.30-16.30 11.00-12.30น.ลงทะเบียน/12.30น.ผู้เข้าแข่งขันเข้าประจำห้องและลงโปรแกรม/13.30น.เริ่มการแข่งขัน *ระบบปฏิบัติการ* all in one/window 10 pro/64 bit/office 2016/ram 4 gb./core i3/hdd 1 tb
5 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล ชั้น 1 ห้อง com 1 8 ม.ค. 2563 09.30-15.30 07.00-8.30น.ลงทะเบียน/08.30น.ผู้เข้าแข่งขันเข้าประจำห้องและลงโปรแกรม/09.30น.เริ่มการแข่งขัน *ระบบปฏิบัติการ* pc/window 10 pro/ssd 256/office 2016/ram 8 gb./core i5/hdd 1 tb.
6 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล ชั้น 1 ห้อง ET 2 7 ม.ค. 2563 13.30-16.30 11.00-12.30น.ลงทะเบียน/12.30น.ผู้เข้าแข่งขันเข้าประจำห้องและลงโปรแกรม/13.30น.เริ่มการแข่งขัน *ระบบปฏิบัติการ* all in one/window 10 pro/64 bit/office 2016/ram 4 gb./core i3/hdd 1 tb
7 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล ชั้น 1 ห้อง com 1 6 ม.ค. 2563 09.30-15.30 07.00-8.30น.ลงทะเบียน/08.30น.ผู้เข้าแข่งขันเข้าประจำห้องและลงโปรแกรม/09.30น.เริ่มการแข่งขัน *ระบบปฏิบัติการ* pc/window 10 pro/ssd 256/office 2016/ram 8 gb./core i5/hdd 1 tb.
8 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล ชั้น 1 ห้อง ET 4 7 ม.ค. 2563 09.30-16.30 07.00-8.30น.ลงทะเบียน/08.30น.ผู้เข้าแข่งขันเข้าประจำห้องและลงโปรแกรม/09.30น.เริ่มการแข่งขัน *ระบบปฏิบัติการ* all in one/window 10 pro/64 bit/office 2016/ram 4 gb./core i3/hdd 1 tb
9 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล ชั้น 1 ห้อง ET 1 6 ม.ค. 2563 13.30-16.30 11.00-12.30น.ลงทะเบียน/12.30น.ผู้เข้าแข่งขันเข้าประจำห้องและลงโปรแกรม/13.30น.เริ่มการแข่งขัน *ระบบปฏิบัติการ* all in one/window 10 pro/64 bit/office 2016/ram 4 gb./core i3/hdd 1 tb
10 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล ชั้น 1 ห้อง com 1 7 ม.ค. 2563 09.30-12.30 07.00-8.30น.ลงทะเบียน/08.30น.ผู้เข้าแข่งขันเข้าประจำห้องและลงโปรแกรม/09.30น.เริ่มการแข่งขัน *ระบบปฏิบัติการ* pc/window 10 pro/ssd 256/office 2016/ram 8 gb./core i5/hdd 1 tb.
11 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล ชั้น 1 ห้อง ET 2 7 ม.ค. 2563 09.30-12.30 07.00-8.30น.ลงทะเบียน/08.30น.ผู้เข้าแข่งขันเข้าประจำห้องและลงโปรแกรม/09.30น.เริ่มการแข่งขัน *ระบบปฏิบัติการ* all in one/window 10 pro/64 bit/office 2016/ram 4 gb./core i3/hdd 1 tb
12 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล ชั้น 1 ห้อง com 1 7 ม.ค. 2563 13.30-16.30 11.00-12.30น.ลงทะเบียน/12.30น.ผู้เข้าแข่งขันเข้าประจำห้องและลงโปรแกรม/13.30น.เริ่มการแข่งขัน *ระบบปฏิบัติการ* pc/window 10 pro/ssd 256/office 2016/ram 8 gb./core i5/hdd 1 tb.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]