งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 6 ม.ค. 2563 09.00 น.เป็นต้นไป
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง สนามฟุตบอล 7 ม.ค. 2563 09.00 น.เป็นต้นไป
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือสำโรง อำเภอทุ่งสง ลานอเนกประสงค์ 8 ม.ค. 2563 09.00 น.เป็นต้นไป สถานที่ตั้งติดกับโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อาคาร 3 ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 3 6 ม.ค. 2563 09.00 น.เป็นต้นไป
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อาคาร 3 ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 3 7 ม.ค. 2563 09.00 น.เป็นต้นไป
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อาคาร1 (อาคารอำนวยการ) ชั้น 3 ห้อง ห้องเทพทาโร 8 ม.ค. 2563 09.00 น.เป็นต้นไป
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 7 ม.ค. 2563 09.00 น.เป็นต้นไป
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 8 ม.ค. 2563 09.00 น.เป็นต้นไป
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อาคาร1 (อาคารอำนวยการ) ชั้น 3 ห้อง ห้องเทพทาโร 6 ม.ค. 2563 09.00 น.เป็นต้นไป
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อาคาร1 (อาคารอำนวยการ) ชั้น 3 ห้อง ห้องเทพทาโร 7 ม.ค. 2563 09.00 น.เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]