งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 6 ม.ค. 2563 09.00-10.30 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 6 ม.ค. 2563 09.00-10.30 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 6 ม.ค. 2563 09.00-10.30 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 8 ม.ค. 2563 09.00-10.30 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 8 ม.ค. 2563 09.00-10.30 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5213 6 ม.ค. 2563 09.00-10.30 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5214 6 ม.ค. 2563 09.00-10.30 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5215 6 ม.ค. 2563 09.00-10.30 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 (เก็บตัวห้อง 522) 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 (เก็บตัวห้อง 523) 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 (เก็บตัวห้อง 525) 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5113 7 ม.ค. 2563 09.00-10.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5113 8 ม.ค. 2563 09.00-10.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]