สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 นายวิจัย ไกรสิทธิ์ 8.6409254,99.898531
2 ค่ายลูกเสือสำโรง อำเภอทุ่งสง ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 8.1877902,99.6799663
3 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 119 หมู่ 7 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110 นางดารุณี สุวรรณชาตรี 8.1751507,99.6240016
4 ศาลาประชาคมอำเภอท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80160 8.6670795,99.9328794
5 สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 8.4292282,99.9602484
6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร หมู่ที่ 2 ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80290 นางฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์ 8.2384681,100.0153812
7 โรงเรียนท่าศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80160 8.6649766,99.9251931
8 โรงเรียนบ้านชะอวด หมู่ที่ 1 บ้านชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80180 นายจำรูญ หนูสังข์ 8.4280059,99.9474094
9 โรงเรียนบ้านทวดทอง หมู่ที่ 2 บ้านทวดทอง ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000 นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล  
10 โรงเรียนบ้านห้วยหาร หมู่ที่ 4 บ้านไม้หลา ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80350 8.2473266,99.8838979
11 โรงเรียนปทุมานุกูล หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80160 นายสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ 8.6680321,99.9266137
12 โรงเรียนวัดชลธาราม ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160 8.68178,99.9241678
13 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม หมู่ที่ 1 บ้านตลาดสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80120 นางวิยะดา ไกรสร 9.0047023,99.8895944
14 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000 นางสาวธัญชนก ฤทธิมาส 8.4124906,99.9646286
15 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอ องนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ : 80000 นางสาวเจณัฐิตา อิสลาม 8.452113,99.9595379
16 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) หมู่่ที่ 11 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 นางพรทิพย์ เปี่ยมอภัยทอง 8.3646304,99.9742959
17 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000 นางปรียา สงค์ประเสริฐ 8.4308466,99.9617685
18 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80280 นางสุจิน พรหมมาส 8.4802988,99.9231234

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]