เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กลางงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ
https://south69.sillapa.net/?show=1
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10:41 น.