ปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 - เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่  วันที่  15  สิงหาคม  2562 
- ระดับศูนย์เครือข่ายโอนข้อมูล  วันที่ 26  สิงหาคม  2562
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนครู/กิจกรรม วันที่  27  สิงหาคม  2562 เป็นต้นไป
- เปิดระบบแก้ไขและเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู  ระหว่างวันที่ 3 - 5  กันยายน  2562
- เปิดระบบพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ครู  วันที่ 11  กันยายน  2562  เป็นต้นไป
- จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  ระหว่างวันที่  16 - 17  กันยายน  2562
- ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  หลังจบการแข่งขัน
- เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน/ครู กรรมการตัดสิน  วันที่ 23 กันยายน  2562  


 
วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 22:54 น.