สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 14 11 8 33
2 อนุบาลสงขลา 14 6 2 22
3 วัดโพธาราม 11 8 2 21
4 วิเชียรชม 11 7 9 27
5 บ้านม่วงงาม 10 5 5 20
6 ภักดีศึกษามูลนิธิ 8 5 5 18
7 วัดเจดีย์งาม 7 1 2 10
8 วัดบ่อทรัพย์ 7 0 5 12
9 บ้านดอนขี้เหล็ก 6 8 2 16
10 วัดทุ่งหวังใน 6 5 5 16
11 บ้านขนุน 6 1 2 9
12 วัดปะโอ 6 0 3 9
13 กลับเพชรศึกษา 5 2 1 8
14 เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 4 5 3 12
15 วัดโตนดด้วน 4 1 2 7
16 เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 4 0 2 6
17 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 4 0 0 4
18 บ้านม่วงพุ่ม 3 6 1 10
19 วัดทำนบตางหน 3 5 3 11
20 วัดแม่เปียะ 3 4 3 10
21 วัดเกาะถ้ำ 3 4 3 10
22 วัดทุ่งสงวน 3 3 0 6
23 บ้านเขาแดง 3 1 2 6
24 ไทยรัฐวิทยา 37 2 4 2 8
25 แจ้งวิทยา 2 4 1 7
26 บ้านหัวเขา 2 4 0 6
27 เทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) 2 4 0 6
28 วัดอ่าวบัว 2 3 0 5
29 วัดดีหลวง 2 2 1 5
30 บ้านมาบบัว 2 1 2 5
31 วัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 2 1 2 5
32 วัดนาหม่อม 2 1 1 4
33 วัดศรีไชย 2 1 0 3
34 สมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ 2 0 1 3
35 วัดโลกา 2 0 0 2
36 วัดปากแตระ 2 0 0 2
37 ในเมือง 2 0 0 2
38 ชุมชนบ้านด่าน 2 0 0 2
39 สมเด็จเจ้าพะโคะ 1 3 3 7
40 วัดท่าหิน 1 3 1 5
41 บ้านกลาง 1 3 0 4
42 บ้านระโนต(ธัญเจริญ) 1 2 2 5
43 เทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 1 2 2 5
44 บ้านน้ำกระจาย 1 2 1 4
45 วัดแช่มอุทิศ 1 2 1 4
46 บ้านต้นปริง 1 2 0 3
47 วัดบางเขียด 1 2 0 3
48 บ้านจะทิ้งพระ 1 1 3 5
49 บ้านมาบหัวทีง 1 1 2 4
50 บ้านแหลมหาด 1 1 1 3
51 สุมิตรา 1 1 1 3
52 บ้านบ่ออิฐ 1 1 1 3
53 ราษฎร์นิยมวิทยา 1 1 1 3
54 วัดป่าขวาง 1 1 0 2
55 เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 1 1 0 2
56 วัดกลาง 1 0 1 2
57 วัดมะขามคลาน 1 0 1 2
58 วัดสามกอง 1 0 1 2
59 สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 1 0 0 1
60 วัดประเจียก 1 0 0 1
61 วัดบ่อทรายเจริญธรรม 1 0 0 1
62 วัดป่าขาด 1 0 0 1
63 วัดประดู่ 1 0 0 1
64 ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 1 0 0 1
65 วัดธรรมประดิษฐ์ 1 0 0 1
66 วัดแหลมพ้อ 1 0 0 1
67 วัดบ้านพร้าว 1 0 0 1
68 วัดคูขุด 1 0 0 1
69 บ้านคลองท่าแตง 1 0 0 1
70 วัดประดู่หอม 1 0 0 1
71 นิด้าศึกษา 1 0 0 1
72 วัดทรายขาว 1 0 0 1
73 สงขลาวิทยามูลนิธิ 1 0 0 1
74 วัดพังตรี 1 0 0 1
75 จุลสมัย 0 6 2 8
76 วัดคูวา(เลื่อนประชาสฤษฎ์) 0 3 0 3
77 วัดหัวคุ้ง 0 3 0 3
78 หวังดี 0 2 1 3
79 ชุมชนวัดสามบ่อ 0 1 2 3
80 ศรีวิทยา 0 1 2 3
81 อามาน๊ะศึกษา 0 1 2 3
82 วัดผาสุกาวาส 0 1 2 3
83 อูลูมุดดีนมูลนิธิ 0 1 2 3
84 ชุมชนวัดเชิงแส 0 1 1 2
85 ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 0 1 1 2
86 อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 0 1 1 2
87 วัดประตูเขียน 0 1 0 1
88 วัดแหลมบ่อท่อ 0 1 0 1
89 วัดธรรมโฆษณ์ 0 1 0 1
90 วัดหนองหอย 0 1 0 1
91 วัดโพธิ์กลาง 0 1 0 1
92 วัดขนุน 0 1 0 1
93 ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 0 1 0 1
94 บ้านแม่ใหญ่ 0 1 0 1
95 วัดหน้าเมือง 0 1 0 1
96 บ้านบางไหน 0 1 0 1
97 วัดหัววัง 0 1 0 1
98 กิติคุณ 0 0 3 3
99 วัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 0 0 2 2
100 วัดทุ่งบัว 0 0 2 2
101 วัดชะแล้ 0 0 2 2
102 วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 0 0 1 1
103 ราษฎร์บำรุง 0 0 1 1
104 วัดบ่อแดง 0 0 1 1
105 วัดสน 0 0 1 1
106 บ้านดอนแบก(สุขประชา) 0 0 1 1
107 บ้านรับแพรก 0 0 1 1
108 วัดอ่างทอง 0 0 1 1
109 วัดกระดังงา 0 0 1 1
110 สิงหนครวิทยานุสรณ์ 0 0 1 1
111 วัดเถรแก้ว 0 0 1 1
112 บ้านหน้าทอง 0 0 1 1
113 วัดดีหลวงนอก 0 0 1 1
114 วัดศาลาหลวงบน 0 0 1 1
115 วัดแหลมวัง 0 0 1 1
116 วัดสีหยัง 0 0 1 1
117 วัดแจ้ง 0 0 1 1
118 ราชประชานุเคราะห์ 11 0 0 0 0
119 วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 0 0 0 0
120 วัดสามี 0 0 0 0
121 วัดนางเหล้า 0 0 0 0
122 ชุมชนวัดบ้านขาว 0 0 0 0
123 วัดห้วยพุด 0 0 0 0
124 บ้านยางงาม 0 0 0 0
125 วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0
126 บ้านควนจง 0 0 0 0
127 บ้านบางดาน 0 0 0 0
128 วัดสถิตย์ชลธาร 0 0 0 0
129 บ้านวัดใหม่ 0 0 0 0
130 วัดจาก 0 0 0 0
131 วัดเลียบ 0 0 0 0
132 บ้านท่าคุระ 0 0 0 0
133 บ้านบ่อตรุ 0 0 0 0
134 วัดตะพังหม้อ 0 0 0 0
135 บ้านนาทองสุก 0 0 0 0
136 วัดกาหรำ 0 0 0 0
137 วัดมหาการ 0 0 0 0
138 วัดหัวเค็ด 0 0 0 0
139 วัดบ่อสระวิทยาทาน 0 0 0 0
140 วัดพรหมประดิษฐ์ 0 0 0 0
141 วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 0 0 0 0
142 ชัยมงคลวิทย์ 0 0 0 0
143 บ้านรัดปูน 0 0 0 0
144 บ้านขี้นาก (ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) 0 0 0 0
145 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0
146 วัดจันทน์ 0 0 0 0
147 วัดศาลาหลวงล่าง 0 0 0 0
148 วัดทุ่งโตนด 0 0 0 0
149 วัดวาส 0 0 0 0
150 ดารุลอามานมูลนิธิ 0 0 0 0
151 วัดท้ายยอ 0 0 0 0
152 บ้านชะแม 0 0 0 0
153 วัดตาหลวงคง 0 0 0 0
154 วัดผักกูด 0 0 0 0
155 วัดห้วยลาด 0 0 0 0
156 วัดเปรมศรัทธา 0 0 0 0
157 บ้านท่าแคง 0 0 0 0
158 วัดเนินพิจิตร 0 0 0 0
159 วัดพังกก 0 0 0 0
160 วัดคลองเป็ด 0 0 0 0
161 วัดพังยาง 0 0 0 0
162 วัดโคกโพธิ์ 0 0 0 0
163 ศิริพงศ์วิทยา 0 0 0 0
รวม 211 175 143 529

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางลดาวรรณ์ ภาโอภาส 0835147854, 0824380831 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]