สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 14 11 8 33 33 4 5 3 42
2 อนุบาลสงขลา 14 6 2 22 27 4 1 3 32
3 วัดโพธาราม 11 8 2 21 21 10 4 5 35
4 วิเชียรชม 11 7 9 27 28 8 4 3 40
5 บ้านม่วงงาม 10 5 5 20 18 11 6 5 35
6 ภักดีศึกษามูลนิธิ 8 5 5 18 19 12 3 3 34
7 วัดเจดีย์งาม 7 1 2 10 13 5 1 3 19
8 วัดบ่อทรัพย์ 7 0 5 12 7 8 4 4 19
9 บ้านดอนขี้เหล็ก 6 8 2 16 19 9 5 5 33
10 วัดทุ่งหวังใน 6 5 5 16 16 6 2 1 24
11 บ้านขนุน 6 1 2 9 8 7 0 2 15
12 วัดปะโอ 6 0 3 9 12 1 1 0 14
13 กลับเพชรศึกษา 5 2 1 8 14 6 3 0 23
14 เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 4 5 3 12 13 6 0 0 19
15 วัดโตนดด้วน 4 1 2 7 8 5 0 1 13
16 เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 4 0 2 6 12 6 4 1 22
17 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 4 0 0 4 8 9 7 5 24
18 บ้านม่วงพุ่ม 3 6 1 10 13 8 3 5 24
19 วัดทำนบตางหน 3 5 3 11 14 6 3 4 23
20 วัดแม่เปียะ 3 4 3 10 12 2 6 4 20
21 วัดเกาะถ้ำ 3 4 3 10 9 4 2 4 15
22 วัดทุ่งสงวน 3 3 0 6 7 4 3 1 14
23 บ้านเขาแดง 3 1 2 6 5 3 0 0 8
24 ไทยรัฐวิทยา 37 2 4 2 8 10 3 2 3 15
25 แจ้งวิทยา 2 4 1 7 11 3 2 2 16
26 บ้านหัวเขา 2 4 0 6 9 10 8 0 27
27 เทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) 2 4 0 6 7 2 2 1 11
28 วัดอ่าวบัว 2 3 0 5 7 4 2 1 13
29 วัดดีหลวง 2 2 1 5 6 3 3 2 12
30 บ้านมาบบัว 2 1 2 5 8 4 4 7 16
31 วัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 2 1 2 5 4 3 4 3 11
32 วัดนาหม่อม 2 1 1 4 6 2 1 0 9
33 วัดศรีไชย 2 1 0 3 2 0 3 0 5
34 สมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ 2 0 1 3 3 0 1 4 4
35 วัดโลกา 2 0 0 2 7 2 2 2 11
36 วัดปากแตระ 2 0 0 2 5 3 3 1 11
37 ในเมือง 2 0 0 2 2 4 3 0 9
38 ชุมชนบ้านด่าน 2 0 0 2 2 1 1 0 4
39 สมเด็จเจ้าพะโคะ 1 3 3 7 5 7 3 3 15
40 วัดท่าหิน 1 3 1 5 4 5 1 1 10
41 บ้านกลาง 1 3 0 4 4 2 0 0 6
42 บ้านระโนต(ธัญเจริญ) 1 2 2 5 10 8 7 3 25
43 เทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 1 2 2 5 3 4 0 3 7
44 บ้านน้ำกระจาย 1 2 1 4 6 7 6 5 19
45 วัดแช่มอุทิศ 1 2 1 4 5 4 3 2 12
46 บ้านต้นปริง 1 2 0 3 4 1 0 0 5
47 วัดบางเขียด 1 2 0 3 3 3 0 1 6
48 บ้านจะทิ้งพระ 1 1 3 5 6 2 2 4 10
49 บ้านมาบหัวทีง 1 1 2 4 10 8 5 2 23
50 บ้านแหลมหาด 1 1 1 3 4 3 1 0 8
51 สุมิตรา 1 1 1 3 3 1 1 0 5
52 บ้านบ่ออิฐ 1 1 1 3 2 5 1 2 8
53 ราษฎร์นิยมวิทยา 1 1 1 3 2 2 0 0 4
54 วัดป่าขวาง 1 1 0 2 3 0 0 1 3
55 เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 1 1 0 2 1 2 1 0 4
56 วัดกลาง 1 0 1 2 6 3 1 0 10
57 วัดมะขามคลาน 1 0 1 2 3 2 1 0 6
58 วัดสามกอง 1 0 1 2 3 0 0 1 3
59 สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 1 0 0 1 4 4 0 1 8
60 วัดประเจียก 1 0 0 1 3 6 3 0 12
61 วัดบ่อทรายเจริญธรรม 1 0 0 1 3 3 0 1 6
62 วัดป่าขาด 1 0 0 1 3 2 1 1 6
63 วัดประดู่ 1 0 0 1 3 1 3 0 7
64 ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 1 0 0 1 2 3 2 5 7
65 วัดธรรมประดิษฐ์ 1 0 0 1 2 2 2 0 6
66 วัดแหลมพ้อ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
67 วัดบ้านพร้าว 1 0 0 1 2 1 0 0 3
68 วัดคูขุด 1 0 0 1 1 4 5 1 10
69 บ้านคลองท่าแตง 1 0 0 1 1 2 2 0 5
70 วัดประดู่หอม 1 0 0 1 1 2 0 1 3
71 นิด้าศึกษา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
72 วัดทรายขาว 1 0 0 1 1 0 1 1 2
73 สงขลาวิทยามูลนิธิ 1 0 0 1 1 0 0 2 1
74 วัดพังตรี 1 0 0 1 0 0 1 0 1
75 จุลสมัย 0 6 2 8 13 12 7 4 32
76 วัดคูวา(เลื่อนประชาสฤษฎ์) 0 3 0 3 5 4 8 1 17
77 วัดหัวคุ้ง 0 3 0 3 3 1 1 1 5
78 หวังดี 0 2 1 3 6 2 5 1 13
79 ชุมชนวัดสามบ่อ 0 1 2 3 12 6 2 4 20
80 ศรีวิทยา 0 1 2 3 10 3 2 1 15
81 อามาน๊ะศึกษา 0 1 2 3 4 1 1 0 6
82 วัดผาสุกาวาส 0 1 2 3 3 3 6 3 12
83 อูลูมุดดีนมูลนิธิ 0 1 2 3 1 4 6 2 11
84 ชุมชนวัดเชิงแส 0 1 1 2 3 2 1 1 6
85 ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 0 1 1 2 3 1 1 1 5
86 อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 0 1 1 2 2 3 1 0 6
87 วัดประตูเขียน 0 1 0 1 5 3 1 1 9
88 วัดแหลมบ่อท่อ 0 1 0 1 4 3 2 1 9
89 วัดธรรมโฆษณ์ 0 1 0 1 3 1 1 2 5
90 วัดหนองหอย 0 1 0 1 3 1 1 1 5
91 วัดโพธิ์กลาง 0 1 0 1 3 1 1 1 5
92 วัดขนุน 0 1 0 1 2 5 1 1 8
93 ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 0 1 0 1 1 5 3 0 9
94 บ้านแม่ใหญ่ 0 1 0 1 1 3 0 0 4
95 วัดหน้าเมือง 0 1 0 1 1 3 0 0 4
96 บ้านบางไหน 0 1 0 1 1 0 2 1 3
97 วัดหัววัง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
98 กิติคุณ 0 0 3 3 4 4 3 3 11
99 วัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 0 0 2 2 7 7 3 1 17
100 วัดทุ่งบัว 0 0 2 2 7 2 2 3 11
101 วัดชะแล้ 0 0 2 2 1 7 1 2 9
102 วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 0 0 1 1 6 6 2 0 14
103 ราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 5 3 0 1 8
104 วัดบ่อแดง 0 0 1 1 3 5 2 4 10
105 วัดสน 0 0 1 1 3 3 2 0 8
106 บ้านดอนแบก(สุขประชา) 0 0 1 1 3 0 0 2 3
107 บ้านรับแพรก 0 0 1 1 2 4 1 1 7
108 วัดอ่างทอง 0 0 1 1 2 3 4 1 9
109 วัดกระดังงา 0 0 1 1 2 1 3 1 6
110 สิงหนครวิทยานุสรณ์ 0 0 1 1 2 1 0 1 3
111 วัดเถรแก้ว 0 0 1 1 1 7 2 3 10
112 บ้านหน้าทอง 0 0 1 1 1 4 0 0 5
113 วัดดีหลวงนอก 0 0 1 1 1 2 2 0 5
114 วัดศาลาหลวงบน 0 0 1 1 1 1 1 0 3
115 วัดแหลมวัง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
116 วัดสีหยัง 0 0 1 1 0 3 1 1 4
117 วัดแจ้ง 0 0 1 1 0 2 1 1 3
118 ราชประชานุเคราะห์ 11 0 0 0 0 4 2 3 2 9
119 วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 0 0 0 0 4 0 1 0 5
120 วัดสามี 0 0 0 0 3 0 7 1 10
121 วัดนางเหล้า 0 0 0 0 2 1 2 1 5
122 ชุมชนวัดบ้านขาว 0 0 0 0 2 1 2 0 5
123 วัดห้วยพุด 0 0 0 0 2 1 0 3 3
124 บ้านยางงาม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
125 วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
126 บ้านควนจง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
127 บ้านบางดาน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
128 วัดสถิตย์ชลธาร 0 0 0 0 1 6 2 2 9
129 บ้านวัดใหม่ 0 0 0 0 1 4 2 1 7
130 วัดจาก 0 0 0 0 1 4 0 0 5
131 วัดเลียบ 0 0 0 0 1 2 1 4 4
132 บ้านท่าคุระ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
133 บ้านบ่อตรุ 0 0 0 0 1 1 2 4 4
134 วัดตะพังหม้อ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
135 บ้านนาทองสุก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 วัดกาหรำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 วัดมหาการ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
138 วัดหัวเค็ด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
139 วัดบ่อสระวิทยาทาน 0 0 0 0 0 4 2 3 6
140 วัดพรหมประดิษฐ์ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
141 วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 2 1 1 3
142 ชัยมงคลวิทย์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
143 บ้านรัดปูน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
144 บ้านขี้นาก (ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) 0 0 0 0 0 2 0 3 2
145 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 0 1 3 2 4
146 วัดจันทน์ 0 0 0 0 0 1 3 1 4
147 วัดศาลาหลวงล่าง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
148 วัดทุ่งโตนด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
149 วัดวาส 0 0 0 0 0 1 1 0 2
150 ดารุลอามานมูลนิธิ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
151 วัดท้ายยอ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
152 บ้านชะแม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 วัดตาหลวงคง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 วัดผักกูด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 วัดห้วยลาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 วัดเปรมศรัทธา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
157 บ้านท่าแคง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 วัดเนินพิจิตร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 วัดพังกก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
160 วัดคลองเป็ด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 วัดพังยาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 วัดโคกโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
163 ศิริพงศ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 211 175 143 529 719 479 288 218 1,486