สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 14 11 8 33 33 4 5 3 42
2 อนุบาลสงขลา 12 6 2 20 24 4 1 3 29
3 วิเชียรชม 10 7 9 26 27 8 4 3 39
4 วัดโพธาราม 9 8 1 18 19 9 3 5 31
5 ภักดีศึกษามูลนิธิ 8 5 5 18 19 12 3 3 34
6 บ้านม่วงงาม 8 4 5 17 15 11 6 5 32
7 วัดเจดีย์งาม 7 1 2 10 13 5 1 3 19
8 วัดบ่อทรัพย์ 6 0 3 9 6 6 4 4 16
9 บ้านดอนขี้เหล็ก 5 6 2 13 16 9 5 5 30
10 กลับเพชรศึกษา 5 2 1 8 14 6 3 0 23
11 วัดปะโอ 5 0 3 8 11 1 0 0 12
12 เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 4 5 3 12 13 6 0 0 19
13 วัดโตนดด้วน 4 1 2 7 8 5 0 1 13
14 บ้านขนุน 4 1 2 7 6 7 0 2 13
15 เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 4 0 2 6 12 6 4 1 22
16 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 4 0 0 4 8 9 7 5 24
17 บ้านม่วงพุ่ม 3 6 1 10 13 8 3 5 24
18 วัดทุ่งหวังใน 3 5 4 12 12 6 2 1 20
19 วัดทำนบตางหน 3 5 3 11 14 6 3 4 23
20 วัดแม่เปียะ 3 4 3 10 12 2 6 4 20
21 วัดทุ่งสงวน 3 2 0 5 6 4 3 1 13
22 ไทยรัฐวิทยา 37 2 4 2 8 10 3 2 3 15
23 แจ้งวิทยา 2 4 1 7 11 3 2 2 16
24 เทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) 2 4 0 6 7 2 2 1 11
25 บ้านหัวเขา 2 3 0 5 9 10 7 0 26
26 วัดอ่าวบัว 2 3 0 5 7 4 2 1 13
27 วัดเกาะถ้ำ 2 2 3 7 6 4 2 4 12
28 วัดดีหลวง 2 2 1 5 6 3 3 2 12
29 บ้านมาบบัว 2 1 2 5 8 4 4 7 16
30 วัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 2 1 2 5 4 3 4 3 11
31 บ้านเขาแดง 2 0 1 3 3 1 0 0 4
32 สมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ 2 0 1 3 3 0 1 4 4
33 วัดโลกา 2 0 0 2 7 2 2 2 11
34 วัดปากแตระ 2 0 0 2 5 3 3 1 11
35 ในเมือง 2 0 0 2 2 4 3 0 9
36 ชุมชนบ้านด่าน 2 0 0 2 2 1 1 0 4
37 สมเด็จเจ้าพะโคะ 1 3 3 7 5 7 3 3 15
38 วัดท่าหิน 1 3 1 5 4 5 1 1 10
39 บ้านระโนต(ธัญเจริญ) 1 2 2 5 10 8 6 3 24
40 เทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 1 2 2 5 3 4 0 3 7
41 วัดแช่มอุทิศ 1 2 0 3 4 4 3 2 11
42 บ้านต้นปริง 1 2 0 3 4 1 0 0 5
43 วัดบางเขียด 1 2 0 3 3 3 0 1 6
44 บ้านจะทิ้งพระ 1 1 3 5 6 2 2 4 10
45 บ้านมาบหัวทีง 1 1 2 4 10 8 5 2 23
46 วัดนาหม่อม 1 1 1 3 5 2 1 0 8
47 บ้านแหลมหาด 1 1 1 3 4 3 1 0 8
48 สุมิตรา 1 1 1 3 3 1 1 0 5
49 ราษฎร์นิยมวิทยา 1 1 1 3 2 2 0 0 4
50 วัดป่าขวาง 1 1 0 2 3 0 0 1 3
51 เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 1 1 0 2 1 2 1 0 4
52 บ้านน้ำกระจาย 1 0 1 2 5 6 6 5 17
53 วัดสามกอง 1 0 1 2 3 0 0 1 3
54 สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 1 0 0 1 4 4 0 1 8
55 วัดประเจียก 1 0 0 1 3 6 3 0 12
56 วัดบ่อทรายเจริญธรรม 1 0 0 1 3 3 0 1 6
57 วัดป่าขาด 1 0 0 1 3 2 1 1 6
58 ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 1 0 0 1 2 3 2 5 7
59 วัดธรรมประดิษฐ์ 1 0 0 1 2 2 2 0 6
60 วัดบ้านพร้าว 1 0 0 1 2 1 0 0 3
61 วัดประดู่หอม 1 0 0 1 1 2 0 1 3
62 นิด้าศึกษา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
63 วัดทรายขาว 1 0 0 1 1 0 1 1 2
64 สงขลาวิทยามูลนิธิ 1 0 0 1 1 0 0 2 1
65 จุลสมัย 0 6 2 8 13 12 7 4 32
66 วัดคูวา(เลื่อนประชาสฤษฎ์) 0 3 0 3 5 4 8 1 17
67 วัดหัวคุ้ง 0 3 0 3 3 1 1 1 5
68 หวังดี 0 2 1 3 6 2 5 1 13
69 ชุมชนวัดสามบ่อ 0 1 2 3 12 6 2 4 20
70 ศรีวิทยา 0 1 2 3 10 3 2 1 15
71 อามาน๊ะศึกษา 0 1 2 3 4 1 1 0 6
72 อูลูมุดดีนมูลนิธิ 0 1 2 3 1 4 6 2 11
73 วัดผาสุกาวาส 0 1 1 2 3 2 5 3 10
74 ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 0 1 1 2 3 1 1 1 5
75 อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 0 1 1 2 2 3 1 0 6
76 บ้านบ่ออิฐ 0 1 1 2 1 5 1 2 7
77 วัดแหลมบ่อท่อ 0 1 0 1 4 3 2 1 9
78 วัดธรรมโฆษณ์ 0 1 0 1 3 1 1 2 5
79 วัดหนองหอย 0 1 0 1 3 1 1 1 5
80 วัดโพธิ์กลาง 0 1 0 1 3 0 1 1 4
81 วัดขนุน 0 1 0 1 2 5 1 1 8
82 ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 0 1 0 1 1 5 3 0 9
83 บ้านแม่ใหญ่ 0 1 0 1 1 3 0 0 4
84 วัดหน้าเมือง 0 1 0 1 1 3 0 0 4
85 บ้านกลาง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
86 บ้านบางไหน 0 1 0 1 1 0 2 1 3
87 วัดหัววัง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
88 กิติคุณ 0 0 3 3 4 4 3 3 11
89 วัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 0 0 2 2 7 7 3 1 17
90 วัดทุ่งบัว 0 0 2 2 7 2 2 3 11
91 วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 0 0 1 1 6 6 2 0 14
92 วัดกลาง 0 0 1 1 5 3 1 0 9
93 ราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 5 3 0 1 8
94 วัดบ่อแดง 0 0 1 1 3 5 2 4 10
95 วัดสน 0 0 1 1 3 3 2 0 8
96 ชุมชนวัดเชิงแส 0 0 1 1 3 2 0 1 5
97 บ้านดอนแบก(สุขประชา) 0 0 1 1 3 0 0 2 3
98 บ้านรับแพรก 0 0 1 1 2 4 1 1 7
99 วัดอ่างทอง 0 0 1 1 2 3 4 1 9
100 วัดกระดังงา 0 0 1 1 2 1 3 1 6
101 วัดมะขามคลาน 0 0 1 1 2 1 1 0 4
102 สิงหนครวิทยานุสรณ์ 0 0 1 1 2 1 0 1 3
103 วัดเถรแก้ว 0 0 1 1 1 7 2 3 10
104 บ้านหน้าทอง 0 0 1 1 1 4 0 0 5
105 วัดดีหลวงนอก 0 0 1 1 1 2 2 0 5
106 วัดศาลาหลวงบน 0 0 1 1 1 1 1 0 3
107 วัดแหลมวัง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
108 วัดสีหยัง 0 0 1 1 0 3 1 1 4
109 วัดแจ้ง 0 0 1 1 0 2 1 1 3
110 วัดประตูเขียน 0 0 0 0 5 2 1 0 8
111 ราชประชานุเคราะห์ 11 0 0 0 0 4 2 3 2 9
112 วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 0 0 0 0 4 0 1 0 5
113 วัดสามี 0 0 0 0 3 0 7 1 10
114 วัดนางเหล้า 0 0 0 0 2 1 2 1 5
115 ชุมชนวัดบ้านขาว 0 0 0 0 2 1 2 0 5
116 วัดประดู่ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
117 วัดห้วยพุด 0 0 0 0 2 1 0 3 3
118 บ้านยางงาม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
119 วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
120 บ้านควนจง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
121 บ้านบางดาน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
122 วัดสถิตย์ชลธาร 0 0 0 0 1 6 2 2 9
123 วัดชะแล้ 0 0 0 0 1 5 1 2 7
124 บ้านวัดใหม่ 0 0 0 0 1 4 2 1 7
125 วัดจาก 0 0 0 0 1 4 0 0 5
126 วัดเลียบ 0 0 0 0 1 2 1 4 4
127 บ้านท่าคุระ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
128 วัดแหลมพ้อ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
129 บ้านบ่อตรุ 0 0 0 0 1 1 2 4 4
130 วัดตะพังหม้อ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
131 บ้านนาทองสุก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
132 วัดกาหรำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
133 วัดมหาการ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
134 วัดหัวเค็ด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
135 วัดคูขุด 0 0 0 0 0 4 5 1 9
136 วัดบ่อสระวิทยาทาน 0 0 0 0 0 3 2 3 5
137 วัดพรหมประดิษฐ์ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
138 วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 2 1 1 3
139 ชัยมงคลวิทย์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
140 บ้านคลองท่าแตง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
141 บ้านรัดปูน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
142 บ้านขี้นาก (ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) 0 0 0 0 0 2 0 3 2
143 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 0 1 3 2 4
144 วัดจันทน์ 0 0 0 0 0 1 3 1 4
145 วัดศาลาหลวงล่าง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
146 วัดทุ่งโตนด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
147 วัดวาส 0 0 0 0 0 1 1 0 2
148 ดารุลอามานมูลนิธิ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
149 วัดท้ายยอ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
150 บ้านชะแม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 วัดตาหลวงคง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 วัดผักกูด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 วัดห้วยลาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 วัดศรีไชย 0 0 0 0 0 0 2 0 2
155 วัดเปรมศรัทธา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
156 บ้านท่าแคง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 วัดเนินพิจิตร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 วัดพังกก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
159 วัดคลองเป็ด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
160 วัดพังยาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 วัดโคกโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 ศิริพงศ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 182 160 134 476 678 465 278 217 1,421