สรุปเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 33 4 5 3 42
2 อนุบาลสงขลา 27 4 1 3 32
3 วิเชียรชม 25 8 4 3 37
4 วัดโพธาราม 21 10 4 5 35
5 ภักดีศึกษามูลนิธิ 19 12 3 3 34
6 บ้านดอนขี้เหล็ก 19 8 5 5 32
7 บ้านม่วงงาม 18 11 6 5 35
8 วัดทุ่งหวังใน 16 6 2 1 24
9 วัดทำนบตางหน 14 5 3 4 22
10 เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 13 6 0 0 19
11 กลับเพชรศึกษา 13 5 3 0 21
12 วัดเจดีย์งาม 13 5 1 3 19
13 จุลสมัย 12 12 7 4 31
14 บ้านม่วงพุ่ม 12 6 3 5 21
15 วัดปะโอ 12 1 1 0 14
16 เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 11 6 4 1 21
17 ชุมชนวัดสามบ่อ 11 6 2 4 19
18 แจ้งวิทยา 11 3 2 2 16
19 วัดแม่เปียะ 11 2 5 4 18
20 บ้านมาบหัวทีง 10 8 5 2 23
21 บ้านระโนต(ธัญเจริญ) 10 7 7 3 24
22 ไทยรัฐวิทยา 37 10 3 2 3 15
23 ศรีวิทยา 10 3 2 1 15
24 บ้านหัวเขา 9 10 8 0 27
25 วัดเกาะถ้ำ 9 4 2 4 15
26 บ้านขนุน 8 7 0 2 15
27 วัดโตนดด้วน 8 5 0 1 13
28 บ้านมาบบัว 8 4 4 7 16
29 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 7 9 7 5 23
30 วัดบ่อทรัพย์ 7 8 4 4 19
31 วัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 7 7 3 1 17
32 วัดอ่าวบัว 7 4 2 1 13
33 วัดทุ่งบัว 7 2 2 3 11
34 วัดโลกา 7 2 2 2 11
35 เทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) 7 2 2 1 11
36 บ้านน้ำกระจาย 6 7 6 5 19
37 วัดทุ่งสงวน 6 4 2 1 12
38 วัดกลาง 6 3 1 0 10
39 หวังดี 6 2 4 1 12
40 บ้านจะทิ้งพระ 6 2 2 4 10
41 วัดนาหม่อม 6 2 1 0 9
42 สมเด็จเจ้าพะโคะ 5 7 3 3 15
43 วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 5 5 2 0 12
44 วัดแช่มอุทิศ 5 4 3 2 12
45 วัดดีหลวง 5 3 2 2 10
46 วัดประตูเขียน 5 3 1 1 9
47 ราษฎร์บำรุง 5 3 0 1 8
48 บ้านเขาแดง 5 3 0 0 8
49 วัดคูวา(เลื่อนประชาสฤษฎ์) 5 2 8 1 15
50 วัดปากแตระ 5 2 1 1 8
51 วัดท่าหิน 4 5 1 1 10
52 กิติคุณ 4 4 3 3 11
53 วัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 4 3 4 3 11
54 วัดแหลมบ่อท่อ 4 3 2 1 9
55 บ้านแหลมหาด 4 3 1 0 8
56 สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 4 3 0 1 7
57 ราชประชานุเคราะห์ 11 4 2 3 2 9
58 บ้านกลาง 4 2 0 0 6
59 บ้านต้นปริง 4 1 0 0 5
60 อามาน๊ะศึกษา 4 1 0 0 5
61 วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 4 0 1 0 5
62 วัดประเจียก 3 6 3 0 12
63 วัดบ่อแดง 3 4 2 4 9
64 วัดผาสุกาวาส 3 3 6 2 12
65 วัดสน 3 3 2 0 8
66 เทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 3 3 0 3 6
67 วัดบางเขียด 3 3 0 1 6
68 วัดบ่อทรายเจริญธรรม 3 3 0 1 6
69 วัดป่าขาด 3 2 1 1 6
70 วัดมะขามคลาน 3 2 1 0 6
71 วัดประดู่ 3 1 3 0 7
72 วัดหัวคุ้ง 3 1 1 1 5
73 ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 3 1 1 1 5
74 วัดหนองหอย 3 1 1 1 5
75 วัดโพธิ์กลาง 3 1 1 1 5
76 สุมิตรา 3 1 1 0 5
77 วัดสามี 3 0 7 1 10
78 สมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ 3 0 1 4 4
79 วัดธรรมโฆษณ์ 3 0 1 2 4
80 บ้านดอนแบก(สุขประชา) 3 0 0 2 3
81 วัดป่าขวาง 3 0 0 1 3
82 วัดสามกอง 3 0 0 1 3
83 บ้านบ่ออิฐ 2 5 1 2 8
84 วัดขนุน 2 5 1 1 8
85 บ้านรับแพรก 2 4 1 1 7
86 ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 2 3 2 5 7
87 อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 2 3 1 0 6
88 วัดธรรมประดิษฐ์ 2 2 2 0 6
89 ชุมชนวัดเชิงแส 2 2 1 1 5
90 ราษฎร์นิยมวิทยา 2 2 0 0 4
91 วัดแหลมพ้อ 2 2 0 0 4
92 วัดกระดังงา 2 1 3 1 6
93 วัดนางเหล้า 2 1 2 1 5
94 ชุมชนวัดบ้านขาว 2 1 2 0 5
95 ชุมชนบ้านด่าน 2 1 1 0 4
96 วัดห้วยพุด 2 1 0 3 3
97 สิงหนครวิทยานุสรณ์ 2 1 0 1 3
98 วัดบ้านพร้าว 2 1 0 0 3
99 บ้านยางงาม 2 1 0 0 3
100 วัดบ้านใหม่ 2 1 0 0 3
101 วัดศรีไชย 2 0 3 0 5
102 บ้านควนจง 2 0 0 1 2
103 บ้านบางดาน 2 0 0 0 2
104 วัดเถรแก้ว 1 7 2 3 10
105 วัดชะแล้ 1 7 0 2 8
106 วัดสถิตย์ชลธาร 1 6 2 2 9
107 ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 1 5 3 0 9
108 อูลูมุดดีนมูลนิธิ 1 4 6 2 11
109 วัดคูขุด 1 4 5 0 10
110 บ้านวัดใหม่ 1 4 2 1 7
111 บ้านหน้าทอง 1 4 0 0 5
112 วัดจาก 1 4 0 0 5
113 ในเมือง 1 3 3 0 7
114 บ้านแม่ใหญ่ 1 3 0 0 4
115 วัดหน้าเมือง 1 3 0 0 4
116 วัดอ่างทอง 1 2 3 1 6
117 บ้านคลองท่าแตง 1 2 2 0 5
118 วัดดีหลวงนอก 1 2 2 0 5
119 วัดเลียบ 1 2 1 4 4
120 เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 1 2 1 0 4
121 วัดประดู่หอม 1 2 0 1 3
122 บ้านท่าคุระ 1 2 0 0 3
123 บ้านบ่อตรุ 1 1 2 4 4
124 วัดศาลาหลวงบน 1 1 1 0 3
125 วัดตะพังหม้อ 1 1 1 0 3
126 วัดแหลมวัง 1 1 0 1 2
127 นิด้าศึกษา 1 1 0 0 2
128 บ้านนาทองสุก 1 1 0 0 2
129 วัดกาหรำ 1 1 0 0 2
130 บ้านบางไหน 1 0 2 1 3
131 วัดทรายขาว 1 0 1 1 2
132 วัดมหาการ 1 0 1 0 2
133 วัดหัวเค็ด 1 0 1 0 2
134 สงขลาวิทยามูลนิธิ 1 0 0 1 1
135 วัดบ่อสระวิทยาทาน 0 4 2 3 6
136 วัดสีหยัง 0 3 1 1 4
137 วัดพรหมประดิษฐ์ 0 3 1 0 4
138 วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 0 2 1 1 3
139 ชัยมงคลวิทย์ 0 2 1 0 3
140 บ้านรัดปูน 0 2 1 0 3
141 บ้านขี้นาก (ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) 0 2 0 3 2
142 วัดสว่างอารมณ์ 0 1 3 2 4
143 วัดจันทน์ 0 1 3 1 4
144 วัดศาลาหลวงล่าง 0 1 2 0 3
145 วัดแจ้ง 0 1 1 1 2
146 วัดทุ่งโตนด 0 1 1 0 2
147 วัดวาส 0 1 1 0 2
148 ดารุลอามานมูลนิธิ 0 1 0 1 1
149 วัดท้ายยอ 0 1 0 1 1
150 วัดหัววัง 0 1 0 0 1
151 บ้านชะแม 0 1 0 0 1
152 วัดตาหลวงคง 0 1 0 0 1
153 วัดผักกูด 0 1 0 0 1
154 วัดห้วยลาด 0 1 0 0 1
155 วัดเปรมศรัทธา 0 0 1 1 1
156 วัดพังตรี 0 0 1 0 1
157 บ้านท่าแคง 0 0 1 0 1
158 วัดเนินพิจิตร 0 0 1 0 1
159 วัดพังกก 0 0 0 1 0
160 วัดคลองเป็ด 0 0 0 1 0
161 วัดพังยาง 0 0 0 1 0
162 วัดโคกโพธิ์ 0 0 0 1 0
163 ศิริพงศ์วิทยา 0 0 0 0 0
รวม 703 462 279 215 1,659