แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 46 33 73.33% 4 8.89% 5 11.11% 3 6.67% 45
2 โรงเรียนวิเชียรชม 43 28 65.12% 8 18.6% 4 9.3% 3 6.98% 43
3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 35 27 77.14% 4 11.43% 1 2.86% 3 8.57% 35
4 โรงเรียนวัดโพธาราม 43 21 52.5% 10 25% 4 10% 5 12.5% 40
5 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 37 19 51.35% 12 32.43% 3 8.11% 3 8.11% 37
6 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 40 19 50% 9 23.68% 5 13.16% 5 13.16% 38
7 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 41 18 45% 11 27.5% 6 15% 5 12.5% 40
8 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 25 16 64% 6 24% 2 8% 1 4% 25
9 โรงเรียนวัดทำนบตางหน 32 14 51.85% 6 22.22% 3 11.11% 4 14.81% 27
10 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 23 14 60.87% 6 26.09% 3 13.04% 0 0% 23
11 โรงเรียนจุลสมัย 38 13 36.11% 12 33.33% 7 19.44% 4 11.11% 36
12 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 30 13 44.83% 8 27.59% 3 10.34% 5 17.24% 29
13 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 19 13 68.42% 6 31.58% 0 0% 0 0% 19
14 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 24 13 59.09% 5 22.73% 1 4.55% 3 13.64% 22
15 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 23 12 52.17% 6 26.09% 4 17.39% 1 4.35% 23
16 โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 25 12 50% 6 25% 2 8.33% 4 16.67% 24
17 โรงเรียนวัดแม่เปียะ 24 12 50% 2 8.33% 6 25% 4 16.67% 24
18 โรงเรียนวัดปะโอ 14 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
19 โรงเรียนแจ้งวิทยา 19 11 61.11% 3 16.67% 2 11.11% 2 11.11% 18
20 โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) 30 10 35.71% 8 28.57% 7 25% 3 10.71% 28
21 โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 25 10 40% 8 32% 5 20% 2 8% 25
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 18 10 55.56% 3 16.67% 2 11.11% 3 16.67% 18
23 โรงเรียนศรีวิทยา 17 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
24 โรงเรียนบ้านหัวเขา 27 9 33.33% 10 37.04% 8 29.63% 0 0% 27
25 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 19 9 47.37% 4 21.05% 2 10.53% 4 21.05% 19
26 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 29 8 27.59% 9 31.03% 7 24.14% 5 17.24% 29
27 โรงเรียนบ้านขนุน 18 8 47.06% 7 41.18% 0 0% 2 11.76% 17
28 โรงเรียนวัดโตนดด้วน 14 8 57.14% 5 35.71% 0 0% 1 7.14% 14
29 โรงเรียนบ้านมาบบัว 28 8 34.78% 4 17.39% 4 17.39% 7 30.43% 23
30 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 23 7 30.43% 8 34.78% 4 17.39% 4 17.39% 23
31 โรงเรียนวัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 19 7 38.89% 7 38.89% 3 16.67% 1 5.56% 18
32 โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 15 7 46.67% 4 26.67% 3 20% 1 6.67% 15
33 โรงเรียนวัดอ่าวบัว 17 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
34 โรงเรียนวัดทุ่งบัว 14 7 50% 2 14.29% 2 14.29% 3 21.43% 14
35 โรงเรียนวัดโลกา 14 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
36 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
37 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 26 6 25% 7 29.17% 6 25% 5 20.83% 24
38 โรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 14 6 42.86% 6 42.86% 2 14.29% 0 0% 14
39 โรงเรียนวัดดีหลวง 14 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14
40 โรงเรียนวัดกลาง 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
41 โรงเรียนหวังดี 14 6 42.86% 2 14.29% 5 35.71% 1 7.14% 14
42 โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 14 6 42.86% 2 14.29% 2 14.29% 4 28.57% 14
43 โรงเรียนวัดนาหม่อม 11 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
44 โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 18 5 27.78% 7 38.89% 3 16.67% 3 16.67% 18
45 โรงเรียนวัดคูวา(เลื่อนประชาสฤษฎ์) 18 5 27.78% 4 22.22% 8 44.44% 1 5.56% 18
46 โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 14 5 35.71% 4 28.57% 3 21.43% 2 14.29% 14
47 โรงเรียนวัดปากแตระ 12 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
48 โรงเรียนวัดประตูเขียน 11 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
49 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
50 โรงเรียนบ้านเขาแดง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
51 โรงเรียนวัดท่าหิน 11 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
52 โรงเรียนกิติคุณ 14 4 28.57% 4 28.57% 3 21.43% 3 21.43% 14
53 โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
54 โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 16 4 28.57% 3 21.43% 4 28.57% 3 21.43% 14
55 โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
56 โรงเรียนบ้านแหลมหาด 10 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
57 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 11 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 11
58 โรงเรียนบ้านกลาง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนอามาน๊ะศึกษา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
60 โรงเรียนบ้านต้นปริง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
62 โรงเรียนวัดประเจียก 13 3 25% 6 50% 3 25% 0 0% 12
63 โรงเรียนวัดบ่อแดง 14 3 21.43% 5 35.71% 2 14.29% 4 28.57% 14
64 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 10 3 30% 4 40% 0 0% 3 30% 10
65 โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 15 3 20% 3 20% 6 40% 3 20% 15
66 โรงเรียนวัดสน 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
67 โรงเรียนวัดบางเขียด 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
68 โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
69 โรงเรียนวัดป่าขาด 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
70 โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
71 โรงเรียนวัดมะขามคลาน 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
72 โรงเรียนวัดประดู่ 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
73 โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 10 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
74 โรงเรียนวัดหนองหอย 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
76 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
77 โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
78 โรงเรียนสุมิตรา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
79 โรงเรียนวัดสามี 11 3 27.27% 0 0% 7 63.64% 1 9.09% 11
80 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ 8 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 4 50% 8
81 โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 9 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
82 โรงเรียนวัดป่าขวาง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
83 โรงเรียนวัดสามกอง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
84 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 10 2 20% 5 50% 1 10% 2 20% 10
85 โรงเรียนวัดขนุน 9 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
86 โรงเรียนในเมือง 9 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
87 โรงเรียนบ้านรับแพรก 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
88 โรงเรียนวัดอ่างทอง 10 2 20% 3 30% 4 40% 1 10% 10
89 โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 12 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 5 41.67% 12
90 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
91 โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
92 โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนวัดกระดังงา 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
95 โรงเรียนวัดนางเหล้า 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
96 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 7 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
97 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนวัดห้วยพุด 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
99 โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
100 โรงเรียนบ้านยางงาม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนวัดศรีไชย 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
104 โรงเรียนบ้านควนจง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
105 โรงเรียนบ้านบางดาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนวัดเถรแก้ว 13 1 7.69% 7 53.85% 2 15.38% 3 23.08% 13
107 โรงเรียนวัดชะแล้ 11 1 9.09% 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 11
108 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 11 1 9.09% 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 11
109 โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 9 1 11.11% 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 9
110 โรงเรียนอูลูมุดดีนมูลนิธิ 14 1 7.69% 4 30.77% 6 46.15% 2 15.38% 13
111 โรงเรียนวัดคูขุด 11 1 9.09% 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 11
112 โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 8 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
113 โรงเรียนบ้านหน้าทอง 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
114 โรงเรียนวัดจาก 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
116 โรงเรียนวัดหน้าเมือง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
118 โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
119 โรงเรียนวัดเลียบ 9 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 4 50% 8
120 โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
121 โรงเรียนวัดประดู่หอม 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
122 โรงเรียนบ้านท่าคุระ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านบ่อตรุ 8 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 4 50% 8
124 โรงเรียนวัดตะพังหม้อ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
125 โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
126 โรงเรียนวัดแหลมวัง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
127 โรงเรียนบ้านนาทองสุก 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนนิด้าศึกษา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนวัดกาหรำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านบางไหน 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
131 โรงเรียนวัดทรายขาว 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
132 โรงเรียนวัดมหาการ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
133 โรงเรียนวัดหัวเค็ด 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
134 โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
135 โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 9 0 0% 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 9
136 โรงเรียนวัดสีหยัง 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
137 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
138 โรงเรียนวัดแจ้ง 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
139 โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
140 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านรัดปูน 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านขี้นาก (ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) 5 0 0% 2 40% 0 0% 3 60% 5
143 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 6 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
144 โรงเรียนวัดจันทน์ 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
145 โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
146 โรงเรียนวัดทุ่งโตนด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
147 โรงเรียนวัดวาส 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
148 โรงเรียนดารุลอามานมูลนิธิ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
149 โรงเรียนวัดท้ายยอ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
150 โรงเรียนบ้านชะแม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนวัดตาหลวงคง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนวัดผักกูด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนวัดหัววัง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนวัดห้วยลาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
156 โรงเรียนบ้านท่าแคง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
157 โรงเรียนวัดพังตรี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
158 โรงเรียนวัดเนินพิจิตร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
159 โรงเรียนวัดพังกก 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
160 โรงเรียนวัดคลองเป็ด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
161 โรงเรียนวัดพังยาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
162 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
163 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางลดาวรรณ์ ภาโอภาส 0835147854, 0824380831 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]