งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา โรงเรียนวิเชียรชม โรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ สงขลา ค่ายลูกเสือรัตรสาร และ สพป.สงขลา เขต 1 ส่วนที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 พระราชวชิรโมลี ชั้น 4 ห้อง 241,242,243,244 16 ก.ย. 2562 09.00-14.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 พระราชวชิรโมลี ชั้น 4 ห้อง 241,242,243,244 16 ก.ย. 2562 09.00-14.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 พระราชวชิรโมลี ชั้น 4 ห้อง 241,242,243,244 16 ก.ย. 2562 09.00-14.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 133,134 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 137-138 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 135 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา ศูนย์วิทยบริการ ห้อง มินิเธียร์เตอร์ 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา ศูนย์วิทยบริการ ห้อง มินิเธียร์เตอร์ 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา ห้องประชุมเกษม-สุนทร 16 ก.ย. 2562 09.00-10.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง 114,115,116,117 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง 114,115,116,117 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง 114,115,116,117 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา ฝั่งในวัดแจ้ง ห้อง ประชุม 1 และห้องประชุม 2 16 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา ฝั่งในวัดแจ้ง ห้อง ประชุม 1 และห้องประชุม 2 16 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา ฝั่งในวัดแจ้ง ห้อง ประชุม 1 และห้องประชุม 2 16 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง พระพุทธ(เก็บตัว 119) 16 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางลดาวรรณ์ ภาโอภาส 0835147854, 0824380831 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]