สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือรัตรสาร หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นางลัดดานาท เขมนาทนนท์   0911549989
2 สพป.สงขลา เขต 1 ส่วนที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นางจิรา พลศรี   892990356
3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณสงขลา 431 หมู่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางฐาณิชญาณ์ คุณวัลลี   0937464488
4 โรงเรียนวิเชียรชม 10 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นางสิรภัทร ปิ่นทองพันธ์ุ, นางยินดี โภชนุกูล   0869610424, 0894685
5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสาวกิตติมา บุญวรรณโณ   0819574583
6 โรงเรียนแจ้งวิทยา 4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสาวกิตติมา บุญวรรณโณ, นางลดาวรรณ์ ภาโอภาส   0819574583, 0835147

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางลดาวรรณ์ ภาโอภาส 0835147854, 0824380831 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]