งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
   ♦ ประชุมประธานเครือข่าย 14 สิงหาคม 2562
   ♦ ประชุมประธาน และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร          กลุ่มสาระ​และกรรมการดำเนินการแข่งขัน 25 สิงหาคม 2562
   ♦ ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลการสมัครเข้า          แข่งขันในระบบโปรแกรม 29 สิงหาคม 2562
   ♦ ส่งรายชื่อกรรมการตัดสินและรายละเอียดอุปกรณ์การ        แข่งขัน 30 สิงหาคม 2562
   ♦  รับสมัครผู้เข้าแข่งขันในระบบโปรแกรม 5 กันยายน 2562
   ♦  ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไขเพิ่มเติม นร./ครู 6-7 กันยายน 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 9 กันยายน 2562
    ♦ ส่งเล่มเอกสารโครงงาน                                         16 กันยายน 2562
   ♦ พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู 17-28 กันยายน 2562 
   ♦ ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขัน 17-18 กันยายน 2562
   ♦ ดำเนินการแข่งขัน 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน  หลังจบการแข่งขันทางระบบ
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  ตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
   
   

 
---------------------------------ระดับชาติ(ภาคใต้)-------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 12 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ นครศรีธรรมราช 6-8 ม.ค. 2563

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 134
จำนวนทีม 2,966
จำนวนนักเรียน 6,008
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,315
จำนวนกรรมการ 866
ครู+นักเรียน 10,323
ครู+นักเรียน+กรรมการ 11,189
ประกาศผลแล้ว 232/250 (92.80%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 50
สัปดาห์นี้ 120
สัปดาห์ที่แล้ว 675
เดือนนี้ 641
เดือนที่แล้ว 1,959
ปีนี้ 11,669
ทั้งหมด 252,710