สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 43 27 15 85
2 พิมานพิทยาสรรค์ 40 38 19 97
3 กำแพงวิทยา 30 21 18 69
4 สตูลวิทยา 24 22 23 69
5 ละงูพิทยาคม 13 10 12 35
6 ราชประชานุเคราะห์ 42 11 5 4 20
7 ทุ่งหว้าวรวิทย์ 11 3 13 27
8 ควนโดนวิทยา 3 4 7 14
9 มุสลิมศึกษา 3 4 7 14
10 สาครพิทยาคาร 3 1 1 5
11 ปาล์มพัฒนวิทย์ 2 12 1 15
12 ท่าแพผดุงวิทย์ 2 2 4 8
13 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 1 2 4 7
14 ควนกาหลงวิทยาคม 0 5 7 12
15 ดารุลมาเรฟมูลนิธิ 0 1 2 3
16 มุสลิมสตูลวิทยา 0 0 3 3
17 ดารุลอูลูม 0 0 3 3
18 นิด้าศึกษาศาสตร์ 0 0 1 1
19 ธรรมศาสน์วิทยา 0 0 1 1
20 อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 0 0 0 0
21 ตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ 0 0 0 0
22 แสงธรรม 0 0 0 0
รวม 186 157 145 488

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]