สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล)
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  พิมานพิทยาสรรค์ ได้  94  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 128 เหรียญ 
อันดับที่ 2  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้  84  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 109 เหรียญ 
อันดับที่ 3  สตูลวิทยา ได้  81  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 112 เหรียญ 
อันดับที่ 4  กำแพงวิทยา ได้  74  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 109 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ละงูพิทยาคม ได้  40  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 75 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ทุ่งหว้าวรวิทย์ ได้  39  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 70 เหรียญ 
อันดับที่ 7  ควนโดนวิทยา ได้  24  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 58 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ปาล์มพัฒนวิทย์ ได้  23  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 59 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ราชประชานุเคราะห์ 42 ได้  23  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ควนกาหลงวิทยาคม ได้  18  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 61 เหรียญ 
อันดับที่ 11  มุสลิมศึกษา ได้  16  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 12  ท่าแพผดุงวิทย์ ได้  10  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ได้  8  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 14  มุสลิมสตูลวิทยา ได้  5  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 15  ดารุลมาเรฟมูลนิธิ ได้  5  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 16  สาครพิทยาคาร ได้  5  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 17  อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ ได้  4  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 18  ดารุลอูลูม ได้  3  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 19  นิด้าศึกษาศาสตร์ ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 20  ธรรมศาสน์วิทยา ได้  0  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 21  ตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 22  แสงธรรม ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ