สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 43 27 15 85 84 19 6 1 109
2 พิมานพิทยาสรรค์ 40 38 19 97 94 22 12 1 128
3 กำแพงวิทยา 30 21 18 69 74 23 12 3 109
4 สตูลวิทยา 24 22 23 69 81 24 7 2 112
5 ละงูพิทยาคม 13 10 12 35 40 20 15 10 75
6 ราชประชานุเคราะห์ 42 11 5 4 20 23 17 10 13 50
7 ทุ่งหว้าวรวิทย์ 11 3 13 27 39 17 14 5 70
8 ควนโดนวิทยา 3 4 7 14 24 20 14 5 58
9 มุสลิมศึกษา 3 4 7 14 16 21 17 7 54
10 สาครพิทยาคาร 3 1 1 5 5 5 11 4 21
11 ปาล์มพัฒนวิทย์ 2 12 1 15 23 20 16 7 59
12 ท่าแพผดุงวิทย์ 2 2 4 8 10 26 12 6 48
13 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 1 2 4 7 8 14 13 9 35
14 ควนกาหลงวิทยาคม 0 5 7 12 18 17 26 4 61
15 ดารุลมาเรฟมูลนิธิ 0 1 2 3 5 8 7 4 20
16 มุสลิมสตูลวิทยา 0 0 3 3 5 9 10 11 24
17 ดารุลอูลูม 0 0 3 3 3 7 16 5 26
18 นิด้าศึกษาศาสตร์ 0 0 1 1 1 3 11 16 15
19 ธรรมศาสน์วิทยา 0 0 1 1 0 6 10 17 16
20 อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 0 0 0 0 4 8 9 7 21
21 ตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ 0 0 0 0 0 2 7 9 9
22 แสงธรรม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
รวม 186 157 145 488 557 309 256 147 1,122