สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 43 27 15 85 84 19 6 1 109
2 พิมานพิทยาสรรค์ 40 38 19 97 94 22 12 1 128
3 กำแพงวิทยา 30 21 18 69 74 23 12 3 109
4 สตูลวิทยา 24 22 23 69 81 24 7 2 112
5 ละงูพิทยาคม 13 10 12 35 40 19 15 10 74
6 ราชประชานุเคราะห์ 42 9 5 3 17 20 17 10 13 47
7 ทุ่งหว้าวรวิทย์ 8 3 13 24 36 17 14 5 67
8 ควนโดนวิทยา 3 4 7 14 24 20 14 5 58
9 มุสลิมศึกษา 3 4 7 14 16 21 17 7 54
10 ท่าแพผดุงวิทย์ 2 2 4 8 10 26 12 6 48
11 ปาล์มพัฒนวิทย์ 1 10 1 12 21 19 16 7 56
12 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 1 2 4 7 8 14 13 9 35
13 สาครพิทยาคาร 1 0 1 2 3 4 10 4 17
14 ควนกาหลงวิทยาคม 0 4 7 11 17 17 26 4 60
15 ดารุลมาเรฟมูลนิธิ 0 1 2 3 5 8 7 4 20
16 มุสลิมสตูลวิทยา 0 0 3 3 5 9 10 11 24
17 ดารุลอูลูม 0 0 3 3 3 7 16 5 26
18 นิด้าศึกษาศาสตร์ 0 0 1 1 1 3 11 16 15
19 ธรรมศาสน์วิทยา 0 0 1 1 0 6 10 17 16
20 อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 0 0 0 0 4 8 9 7 21
21 ตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ 0 0 0 0 0 2 7 9 9
22 แสงธรรม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
รวม 178 153 144 475 546 306 255 147 1,107