สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิมานพิทยาสรรค์ 94 22 12 1 128
2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 84 19 6 1 109
3 สตูลวิทยา 81 24 7 2 112
4 กำแพงวิทยา 74 23 12 3 109
5 ละงูพิทยาคม 40 20 15 10 75
6 ทุ่งหว้าวรวิทย์ 39 17 14 5 70
7 ควนโดนวิทยา 24 20 14 5 58
8 ปาล์มพัฒนวิทย์ 23 20 16 7 59
9 ราชประชานุเคราะห์ 42 23 17 10 13 50
10 ควนกาหลงวิทยาคม 18 17 26 4 61
11 มุสลิมศึกษา 16 21 17 7 54
12 ท่าแพผดุงวิทย์ 10 26 12 6 48
13 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 8 14 13 9 35
14 มุสลิมสตูลวิทยา 5 9 10 11 24
15 ดารุลมาเรฟมูลนิธิ 5 8 7 4 20
16 สาครพิทยาคาร 5 5 11 4 21
17 อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 4 8 9 7 21
18 ดารุลอูลูม 3 7 16 5 26
19 นิด้าศึกษาศาสตร์ 1 3 11 16 15
20 ธรรมศาสน์วิทยา 0 6 10 17 16
21 ตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ 0 2 7 9 9
22 แสงธรรม 0 1 1 1 2
รวม 557 309 256 147 1,122