สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกำแพงวิทยา 122 350 200
2 002 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม 83 175 107
3 003 โรงเรียนควนโดนวิทยา 70 132 96
4 010 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 81 168 121
5 009 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 46 83 64
6 008 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 67 130 82
7 012 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 77 130 104
8 013 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 135 424 220
9 016 โรงเรียนละงูพิทยาคม 101 266 157
10 005 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 111 281 179
11 017 โรงเรียนสตูลวิทยา 129 287 195
12 018 โรงเรียนสาครพิทยาคาร 27 51 37
13 004 โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ 0 0 0
14 006 โรงเรียนดารุลมาเรฟมูลนิธิ 31 49 41
15 007 โรงเรียนดารุลอูลูม 34 51 38
16 025 โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ 20 27 25
17 022 โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา 40 56 51
18 011 โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ 35 57 42
19 014 โรงเรียนมุสลิมศึกษา 67 132 93
20 020 โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 42 75 60
21 019 โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา 0 0 0
22 023 โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 30 54 44
23 021 โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร 0 0 0
24 024 โรงเรียนแสงธรรม 3 4 4
25 015 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 73 222 125
รวม 1424 3204 2085
5289

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]