แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 135 94 72.87% 22 17.05% 12 9.3% 1 0.78% 129
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 111 84 76.36% 19 17.27% 6 5.45% 1 0.91% 110
3 โรงเรียนสตูลวิทยา 129 81 71.05% 24 21.05% 7 6.14% 2 1.75% 114
4 โรงเรียนกำแพงวิทยา 122 74 66.07% 23 20.54% 12 10.71% 3 2.68% 112
5 โรงเรียนละงูพิทยาคม 101 40 47.06% 20 23.53% 15 17.65% 10 11.76% 85
6 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 81 39 52% 17 22.67% 14 18.67% 5 6.67% 75
7 โรงเรียนควนโดนวิทยา 70 24 38.1% 20 31.75% 14 22.22% 5 7.94% 63
8 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 77 23 34.85% 20 30.3% 16 24.24% 7 10.61% 66
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 73 23 36.51% 17 26.98% 10 15.87% 13 20.63% 63
10 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม 83 18 27.69% 17 26.15% 26 40% 4 6.15% 65
11 โรงเรียนมุสลิมศึกษา 67 16 26.23% 21 34.43% 17 27.87% 7 11.48% 61
12 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 67 10 18.52% 26 48.15% 12 22.22% 6 11.11% 54
13 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 46 8 18.18% 14 31.82% 13 29.55% 9 20.45% 44
14 โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 42 5 14.29% 9 25.71% 10 28.57% 11 31.43% 35
15 โรงเรียนดารุลมาเรฟมูลนิธิ 31 5 20.83% 8 33.33% 7 29.17% 4 16.67% 24
16 โรงเรียนสาครพิทยาคาร 27 5 20% 5 20% 11 44% 4 16% 25
17 โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 30 4 14.29% 8 28.57% 9 32.14% 7 25% 28
18 โรงเรียนดารุลอูลูม 34 3 9.68% 7 22.58% 16 51.61% 5 16.13% 31
19 โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ 35 1 3.23% 3 9.68% 11 35.48% 16 51.61% 31
20 โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา 40 0 0% 6 18.18% 10 30.3% 17 51.52% 33
21 โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ 20 0 0% 2 11.11% 7 38.89% 9 50% 18
22 โรงเรียนแสงธรรม 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]