งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 1 ต.ค. 2562 13.00-16.00 อาคารสีม่วง
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 2 ต.ค. 2562 13.00-16.00 อาคารสีม่วง
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 1 ต.ค. 2562 13.00-16.00 อาคารสีม่วง
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 2 ต.ค. 2562 13.00-16.00 อาคารสีม่วง
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 1 ต.ค. 2562 13.00-16.00 อาคารสีม่วง
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 2 ต.ค. 2562 13.00-16.00 อาคารสีม่วง
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 1 ต.ค. 2562 13.00-16.00 อาคารสีม่วง
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 2 ต.ค. 2562 13.00-16.00 อาคารสีม่วง
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสตูลวิทยา ใต้หอประชุม 100 ปี 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 1 ต.ค. 2562 13.00-16.00 อาคารสีม่วง
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 2 ต.ค. 2562 13.00-16.00 อาคารสีม่วง
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตูลวิทยา ใต้หอประชุม 100 ปี 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา ใต้หอประชุม 100 ปี 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]