งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ห้อง เวที 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ห้อง เวที 30 ก.ย. 2562 13.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ฝ.2 ห้อง นาฏศิลป์ 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ฝ.6 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คำแสด 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คำแสด 30 ก.ย. 2562 13.00-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ หอประชุมเก่า 30 ก.ย. 2562 10.00-12.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ หอประชุมเก่า 30 ก.ย. 2562 09.00-10.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 30 ก.ย. 2562 13.00-16.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]