ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 080
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 97.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนเวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78.30 เงิน 7  
8 โรงเรียนรัษฎา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76.30 เงิน 8  
9 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 75.60 เงิน 9  
11 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 74.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 74.60 เงิน 12  
14 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 70.30 เงิน 14  
15 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 69 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 68 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 67.60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 66.30 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 65.60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 65.30 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 65 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 64.30 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนสตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 63.60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 61.30 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 59.60 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 59.30 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 58 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน