ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 079
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 98.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีพังงา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 97.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 96.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 95.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 95.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 94.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 93.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 92.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 91.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 91.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 90.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 89.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 86.90 ทอง 15  
16 โรงเรียนปะทิววิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85.30 ทอง 17  
18 โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 85.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.70 ทอง 20  
21 โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 82.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนรัษฎา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) - -  
25 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน