ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 078
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 98.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 92.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 91.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนชลธารวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 90.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนท่าชนะ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนสาครพิทยาคาร สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 84.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -  
14 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน