ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 726
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 65 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนธัญธารวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 61 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 57 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 56 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 54 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 51 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 47 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 46 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 43 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 41 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 35 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 18 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนแม่ลานวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 13 เข้าร่วม 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน